Dokument

 

 

 

Znalečné neboli co zaplatíte za určení obrazu - tj. stanovení autorství nebo ceny

 

 

TOPlist

 

 

K danému tématu vyjadřovala v tisku již v r. 1997:

Ani to však nezabránilo neustálým úmyslným šířením fám o obohacování se znalců nadhodnocováním posuzovaného, přičemž každý jen trochu poučený musí vědět, že to spolu nemá nic společného. Stejnou práci dá posuzování méně hodnotného obrazu jako hodnotného a je také stejně honorováno. Pokud tedy u nehodnotné věci se znalec zcela nevzdá honoráře ve prospěch majitele nehodnotného artefaktu, s tím, že nepřijme honorář od někoho bez majetku.

Není třeba obávat se znalečného! Znalečné se vždy řídí přesně množstvím vynaložené práce, tj. absolutně nemá nic společného s hodnotou určovaného díla.

Znalečné se tedy řídí povahou práce - zda se jedná o ústní informaci anebo písemný znalecký posudek a dále, zda je třeba dohledávat určitý srovnávací materiál apod. - tedy do jaké hloubky má znalecký posudek jít.

 

Ústní informace na jeden i větší počet obrazů se vesměs pohybuje v rozmezí:

200 - 500,- Kč celkem - přičemž, jestliže zjistím, že obraz je zcela bez hodnoty, nepožaduji žádnou platbu.

 

Písemný znalecký posudek na jeden obraz se pohybuje v rozmezí 1.000 - 3.000,- Kč, přičemž maximální cena 3.000,- Kč je pouze v případě, jedná-li se skutečně o podrobný posudek, s množstvím příloh srovnávacího materiálu apod. Ceny mezi hranicemi jsou pak dle míry vyhledávání signatury nebo jiných nejasností.

Písemný znalecký posudek na větší množství obrazů mívá množstevní slevu. Jedna položka většinou zaujímá 200 - 500,- Kč - rovněž dle míry vyhledávání údajů. Předpokládá se, když by byl požadavek více informací, podrobnějšího posudku, že by měl obraz samostatný posudek.

V případě většího objemu prací - jako když jsem určovala tisíce obrazů pro různá ministerstva, Úřad vlády aj. úřady, vesměs byla položka počítána 200,- Kč bez rozdílu v míře potřebného vyhledávání.

 

Výše uvedené ceny jsou pouze za znaleckou práci - tedy v případě, že klient přijede s obrazy. Jestliže je třeba za obrazy dojet, pak je nutné přípočítat ještě odpovídající cestovné.

 

Doslechla jsem se, že někteří obchodníci mezi lidmi šíří fámy, že znalečné se řídí cenou, kterou znalec napíše na posudek. Nedovedla jsem si dlouho vysvětlit, jak k takové úvaze mohli dospět, zda se stali objektem nějaké dezinformace, šířené již odjinud anebo přímo oni tyto fámy za jakýmsi účelem vymýšlejí. Slyšela jsem o šíření podobných pomluv naprosto důsledně vždy pouze lidmi, s nimiž jsem se nikdy osobně nesetkala a tudíž mne osobně neznají. Avšak napadá mne určitý zdroj z doby již asi před 13ti lety od dvou obchodníků, kteří mne vzhledem k mé práci pro kriminální policii, s níž měli problémy, považovali za svého protivníka, jeden z nich mezitím zemřel a druhý se již zabývá něčím jiným, ale tehdy stáli v popředí pražského starožitnického světa.

Až nedávno jsem vyslechla podrobně celý průběh šíření fámy, jak se odehrál v jedné přední pražské aukční síni. A ukázalo se, že pracovník této aukční síně evidentně úmyslně klienta obelhával, že jsou na znaleckém posudku stanovené vysoké ceny, aby znalec dostal za posudek hodně zaplaceno. On oproti tomu nabízí ohodnocení obrazů zdarma a rovnou je pak dle svých cen bere do prodeje - a zde opět vysvětluje klientovi, že sám má zájem na prodeji za co nejvyšší cenu, protože si z prodeje bere procenta - avšak nevysvětlí už a úmyslně zatají závažnou skutečnost, že v aukčním prodeji má zájem o stanovení co nejnižší vyvolávací ceny, aby v aukci vůbec někdo projevil o koupi zájem, protože je nejhorším prodělečným podnikem aukce, kde se hodně obrazů neprodalo. Takže prostě obchodník pomocí pomluvy znalce balamutí klienty, aby je co nejlépe "obral". Pro věrohodnost se neštítí ještě přidávat až úsměvné podrobnosti, že již jsou na znalce ve věci "nadbytečného" znalečného soudní kauzy a dokonce exekuce!!! Již jsem tuto záležitost předala své advokátce, aby promyslela a připravila případné právní kroky proti tomuto cílenému šiřiteli pomluv za účelem svého prospěchu.

 

Je pod názvem "Usvědčen v Písku aneb praktiky obchodníka s obrazy" zpracované jako námět dalšího detektivního příběhu autobiografického cyklu "Zločiny mezi obrazy" - http://www.mariepospisilova.com/praktikyobchodnikaobrazy.html, http://www.mariepospisilova.com/zlocinymeziobrazy.html, http://www.mariepospisilova.com/detektivky.html

 

Více o znaleckých posudcích na http://www.mariepospisilova.com/znaleckeposudky.html

 

 

Další podrobnosti na http://www.mariepospisilova.com

 

Veškeré kontakty zde:

TOPlist