<

Znalecké posudky

 

Rozklikněte:

 

Dostala jsem odkaz, jak na You Tube je v rozhovoru o investicích do umění ukazován odkaz na mé stránky, jak upozorňuji na falzum, prodávané v pražské aukční síni, ostatně těch poukazovaných falz je víc - rozklikněte:

a ještě ony mé stránky:

 

Z písemně vyjádřených názorů: "Přeji Vám na poli kumštu a poli literárním co nejvíce úspěchů. Ale dle mého soudu patříte v naší republice k nejlepším znalcům umění, proto by byla velká škoda tuto sféru opustit, někdo ty falza odhalovat musí a že jich není málo. S úctou....."

 

 

Přesto však již nyní radikálně umenšuji práci v této oblasti, větší zakázky či cestování za díly rozhodně odmítám a vážně uvažuji naprosto ji už opustit. Důvodem je zdravotní stav a překonávání nepříjemných pocitů při práci, kde přestává být hlavní umění, nýbrž jde jen o peníze, konkurenční boj a v současnosti zvlášť oblíbené "hrátky" obchodníků s falzy-nefalzy. V současném zdravotním stavu nemám toto zapotřebí a plně bych se chtěla konečně věnovat vlastní umělecké tvorbě - jak výtvarné, tak literární a již ji stále neodsunovat kvůli plnému zaneprázdnění tvorbou jiných.

 

 

Osobní věnování, kterých si vážím - rozklikněte:

Vlevo monografie s věnováním autora PhDr. Čestmíra Berky, rodinného přítele rodičů, nyní hledaná různými složkami, zcizená Miroslavem Kolářem - jako obvykle, všude kolem samý zloděj anebo přinejmenším "diverzant", jak je nazývám i v literatuře, který přijde slídit, je o všem informován, o čem já samozřejmě ne, ale nic neprozradí a jen vynáší - jako zanášivá slepice, též shodné inteligence a úrovně cílů.

Věnování vpravo - viz: http://www.pragueart.biz

 

ZNALECTVÍ VÝTVARNÉHO UMĚNÍ:

 

http://www.mariepospisilova.com/znaleckeposudky.html

http://www.mariepospisilova.com/znalecne.html

http://www.iuridica.eunet.cz/list.php3/?id=1897&lan=c

  

VAROVÁNÍ před falzy znaleckých posudků!!!

Byla mně opět po čase prezentována falza rádoby mých znaleckých posudků - prosím dejte na to pozor a radši mne kontaktujte, abych své autorství toho kterého znaleckého posudku potvrdila. O takových falzech jsem věděla v 90. letech, učinila jsem proti tomu tehdy určité kroky a hovořila jsem o tom živě v TV vysílání PRIMA. A jak se ukázalo, tak falza mých posudků - zejména na zdánlivě cenné obrazy, vydávané za díla Jana Zrzavého apod. - byly produkovány i později. Falzifikátoři moc dobře vědí, že bych vědomě jejich falzum nepotvrdila, proto posudky falšují. Děkuji Vám za Vaši obezřetnost.

K problematice falz mých znaleckých posudků jsou speciální stránky:

http://www.mariepospisilova.com/falza_znaleckých_posudků.html

Dalším problémem je odhadní cena obrazů - je třeba dbát na aktuálnost finančního ocenění obrazů.

Nejen že se aktuální hodnoty leckdy velmi rapidně změnily, ale zejména v 90. letech ještě nebyly k dispozici prameny v takové míře jako dnes, kdy je možné zjistit naprosto přesně, jak se na celém světě právě aktuální ceny obrazů daného autora pohybují. Jedině toto je důvod dnes již neplatných údajů - nikoliv tedy úmyslně vysoko hodnocené obrazy z důvodu vlastního obohacení znalce, jak se snaží platnost znaleckých posudků umenšit někteří obchodníci, v tom smyslu, jak podceňují své zákazníky, že by věřili takovému nesmyslu, že by se znalečné mělo řídit hodnotou odhadu obrazu, s čímž samozřejmě vůbec nesouvisí.

Bohužel se i stává, že po zjištění, že v současnosti již je obraz oceňován na nižší hodnotu, majitel obrazu toto zamlčuje a neustále k obrazu předkládá posudek starého data se zastaralými údaji a zejména již zcela neplatnou hodnotou. Tím může jednak poškodit případného kupce obrazu a poškozuje i mne jako autora posudku starého data s již zastaralými údaji a vyloženě ze znalce dělá "blbce" a "podvodníka".

  

   Od roku 1991 jsem do prosince 2012 vypracovala celkem 3794 znaleckých posudků, většinou s určením a oceněním obrazů, ale i jiných předmětů výtvarné hodnoty, kterým jsem se věnovala zřejména dříve, v poslední době se vyhraňuji pouze na podrobnější znalecké posudky na obrazy. Přičemž leckdy se pod jedním číslem skrývá znalecký posudek i na stovky položek.

   Od roku 1991 jsem znaleckou činností navázala na svá uměleckohistorická studia na FFUK v Praze a dále na praxi v Ústavu teorie a dějin umění ČSAV a později v památkovém odboru Kanceláře prezidenta republiky  při správě uměleckých sbírek Pražského hradu.

   Znaleckou činnost jsem v r. 1991 začala zejména určováním, oceněním a sepsáním obrazů a jiných umělecky hodnotných předmětů v řadě státních úřadů - jako v Úřadu vlády ČR, na Ministerstvu financí ČR, Ministerstvu vnitra ČR, Ministerstvu zahraničních věcí a jinde. Znamenalo to vesměs zavedení odborné evidence těchto předmětů ve státních úradech, často poprvé jejich určení a stanovení hodnoty. Dále jsem hodně pracovala pro soudy a také pro kriminální policii, s níž jsem spolupracovala na řadě významných případů.

Rozklikněte:

  

Výši znalečného, co za jaký úkon zaplatíte, se dočtete přesně na http://www.mariepospisilova.com/znalecne.html

Tam aktuální znalečné, jinak jsem se k danému tématu vyjadřovala v tisku již v r. 1997:

Ani to však nezabránilo neustálým úmyslným šířením fám o obohacování se znalců nadhodnocováním posuzovaného, přičemž každý jen trochu poučený musí vědět, že to spolu nemá nic společného. Stejnou práci dá posuzování méně hodnotného obrazu jako hodnotného a je také stejně honorováno. Pokud tedy u nehodnotné věci se znalec zcela nevzdá honoráře ve prospěch majitele nehodnotného artefaktu, s tím, že nepřijme honorář od někoho bez majetku.

O znalecké práci rozhovor živě v TV PRIMA ve čtvrtek 7. 8. 1997 v pořadu Dobrý večer - nyní neaktivní - http://mujweb.cz/www/MariePospisilova/PRIMAznal.htm.

 

Již od první poloviny či poloviny 80. let jsem při průzkumu obrazů spolupracovala s ing.Bohumilem Štverákem, který tehdy zahájil provádění své originální radiologické expertízy pomocí rentgenofluorescenčních paprsků, určující se stoprocentní jistotou objektivní vědeckou metodou stáří veškerých vrstev díla, tj. včetně podkladu a popř. i lokalitu vzniku díla - bližší informace, které však nyní vzhledem k úmrtí ing.Štveráka jsou již aktivně nepoužitelné:

 

 

   Během práce jsem odhalila řadu velice významných obrazů, jako např. hned v r. 1991 jsem na obraze v soukromém majetku ve východních Čechách našla signaturu i vročení - zatím nejpozdější dataci významného španělského malíře 17. století. Do té doby byly známy pouze tři značené obrazy tohoto malíře - dva ve španělském Pradu a jeden v soukromém majetku v Rakousku a panovala domněnka, že v roce datace nově objeveného obrazu malíř již nemaloval.

  

Je uvažováno - dle časových možností - jako výtěžek z podrobně vypracovaných znaleckých posudků postupně zvěřejnňovat medailony českých i světových malířů , na jejichž obrazy byly vypracovávány znalecké posudky - kdyžtak hledejte info na:

http://www.mariepospisilova.com Aktuálně jsou vybrané výňatky za znaleckých posudků uveřejňovány postupně na blogu -

Kontakty - nebo na:

 

TOPlist