Obrazy na prodej

 

 

Dostala jsem odkaz, jak na You Tube je v rozhovoru o investicích do umění ukazován odkaz na mé stránky, jak upozorňuji na falzum, prodávané v pražské aukční síni, ostatně těch poukazovaných falz je víc:

A nyní onen odkaz na mé stránky:

Takto jsem upozorňovala již před aukcí a některé v prodeji zapojené osoby jsem zvlášť informovala mailem, nikdo však nereagoval:

Aktuálně jsem dost rozčílená z toho, že už dříve zmiňované falzum, které jsem vrátila své známé, bylo nabízeno k aukčnímu prodeji a verifikované synem malíře - pro text rozklikněte obrázek:

K tomu dále:

http://www.mariepospisilova.com/Janecek.html

  

  

Aktuality:

Delší dobu byly nabízeny mimořádně kvalitní olejomalby Oty Janečka na plátně z mimořádné bohaté a kvalitní sbírky, To bylo již ukončeno vzhledem k neserioznímu jednání zprostředkujícího článku.

Přímo z rodiny, tedy z rodinné pozůstalosti malíře jsou nabízeny obrazy Andreje Bělocvětova - avšak obchodní část byla z velké části přesunuta na profesionály, podobně jako veškerý i další obchod - viz:

Tam jsou nyní nabízeny mimořádně kvalitní obrazy předních malířů české moderny.

Níže reprodukované obrazy - přesněji detaily obrazů Oty Janečka a Andreje Bělocvětova - zde pouze reprezentují postupně nabízené obrazy. Dané obrazy již byly prodány a mohou být nabídnuty pouze podobné:

 

 

 

Z výstavy obrazů Andreje Bělocvětova v Rudolfinu v říjnu 2012.

Dne 28.6.2012 se konala vernisáž výstavy kreseb Andreje Bělocvětova na zámku Komorní Hrádek za účasti ministryně kultury a dále dcery malíře.

Byla to však má poslední společná akce s dcerou malíře, neboť brzy nato se ukázalo, že během plných dvou posledních desetiletí našeho blízkého kontaktu již podruhé nevyužila či přímo zneužila své šance na přátelství a spolupráci, které byly z mé strany rázně přerušeny a nadále je udržován kontakt pouze s druhou rodinou malíře. Sama bez oficiálního vzdělání, pouze se statutem, že se narodila jako dcera malíře, nenese přirozeně žádnou zodpovědnost ani co se týká obrazů otce, natož pak jiného malíře, k čemuž jsem měla jako umělecká historička posloužit - s tím, že trvá déle, než lze pochopit, že nejbližší přítelkyně si takto počíná. Podstatu se lze dočíst v sepsaném příběhu o Leoně Schwarzblumenové. Dále i na: http://www.mariepospisilova.com/Vybrané_obrazy.html

Vybrané obrazy k prodeji je možné sledovat i na jednom z alb - na http://album.volny.cz/tabulari   obrazy - právě k prodeji - tam aktuální nabídka

Jakéholiv dotazy -

Popř.další informace a další nabídky obrazů na http://www.mariepospisilova.com

 

Již od první poloviny či poloviny 80. let při průzkumu obrazů spolupracuji s ing.Bohumilem Štverákem, který tehdy zahájil provádění své originální radiologické expertízy pomocí rentgenofluorescenčních paprsků, určující se stoprocentní jistotou objektivní vědeckou metodou stáří veškerých vrstev díla, tj. včetně podkladu a popř. i lokalitu vzniku díla - bližší informace:

 

 

 

 

Otto Pfeiffer (1882-1955) - tentokrát nikoliv nabídka, ale naopak hledané obrazy

Otto Pfeiffer (5.11.1882 Mulhouse,Francie - 6.11.1955 Sarreguemines,Francie). Otto Pfeiffer, precizní zobrazitel přírody, ve své době oceňovaný, též prezidentem T.G.Masarykem, dnes natolik pozapomenutý, že v aukčních katalozích je psaný jako dvě různé osoby a většina prodejů je připisovaná malíři, žijícímu v letech 1850-cca 1937 a pouze nedávný prodej obrazu Dva dalmatini je připsán správnému tvůrci, žijícímu 1882-1955. Přes 40 let žil a tvořil u Nového Boru v severních Čechách, proto zejména v této oblasti je předpoklad nalezení dalších obrazů tohoto pozoruhodného tvůrce. Shání se po nich vnuk malíře, žijící v Holandsku a v poslední době zejména v Portugalsku.

Přiloženy jsou příklady Pfeifferových obrazů - napřed je to obraz Gladioly - tak, jak byl nabínut majitelem, v minulosti neodborně ošetřený a přemalovaný - ve stavu, v němž jej vnuk malíře koupil a pak je přiložen stav poté, kdy jej nechal zresataurovat a uvést do původní podoby, obraz je datovaný rokem 1936, je to olejomalba na překližce, 69 x 50,5 cm.

Další obraz zná vnuk malíře od počátku, ale znovu jej objevil v r. 2008 na aukci v Brémách, kde jej koupil. Tento nádherný obraz, olejomalba na plátně 70 x 100 cm, byl vystavený v r. 1928 v Praze na malířově výstavě, kde byla malířova dcera a matka vnuka přítomna, když tam přišel prezident T.G.Masaryk, provázený dalšími třemi pány a vybral si obrazy, mezi nimiž byl právě i tento. Byl Pfeifferovými obrazy nadšený a řekl malíři, že obrazy jsou nádherné a že je škoda, že je Němec. Na to Pfeiffer reagoval, že se omluvil, že s tím nic nemůže udělat. Nicméně tedy právě tento obraz si na výstavě Masaryk zakoupil a až nyní v r. 2008 se vnukovi malíře podařilo obraz objevit v aukčním domě Bolland&Marotz v Brémách a ještě před aukcí jej koupil. Aukce se konala 5.7.2008 a byl na ní ještě jeden Pfeifferův obraz téhož formátu - obrazy byly popsány jako Jezera v Rakousku. Tento druhý obraz je v následující ukázce.

 

 

Vlastislav Hofman (1884-1964): Pod horou Luží, akvarel na kartonu, značeno vlevo dole: pod horou Luží, vpravo dole: Vlastislav Hofman 1951, světlost pasparty: 43 x 55,5 cm, adjustováno v paspartě a rámu, pod sklem, celek: 69 x 79,5 cm. Vlastislav Hofman, jičínský rodák, byl velmi široce zaměřenou uměleckou osobností jako architekt, malíř, grafik i spisovatel, je autorem řady významných staveb - mj. krematoria v Ostravě, maloval převážně podobné akvarely. Po studiích v letech 1902-1907 u významných osobností české architektury a malířství - Schulze, Kouly a Ad.Liebschera - byl činný v Praze.

Výše reprodukované obrazy - přesněji detaily obrazů - zde pouze reprezentují obrazy ze sbírky, pro získání představy o složení sbírky. Některé z daných obrazů byly prodány a mohou být nabídnuty pouze podobné. Obrazy jsou majiteli přinášeny postupně k rychlému prodeji a další nabídka následuje vždy až po prodeji obrazů z předešlé nabídky - jednoho až maximálně výjimečně tří obrazů. Širší nabídka najednou tedy není, nabídka je postupná a časově omezená.

Od Oty Janečka průběžně nabídka vyjímečně kvalitních obrazů z období od r. 1943 do počátku 70. let ze sbírky paní Věry - viz Podobizna paní Věry výše vlevo z r. 1943 a další připojené ukázky. Obrazy nebudou zde publikovány, pouze individuálně nabídnuty zájemci po přihlášení mailem.

Větší počet obrazů ze sbírky shlédl syn malíře ing. Tomáš Janeček a prohlásil je za zvlášť kvalitní, což ztvrdil i svým textem ke dvěma velkým nástěnným kalendářům, kde jsou zvětšiny publikovány právě obrazy z dané sbírky.

Obrazy Andreje Bělocvětova (1923-1997) z rodinného vlastnictví - z pozůstalosti malíře:

Animace: Tyto obrazy z rodinného prostředí nejsou na prodej - jedná se o podobiznu, kde devítiletá dcera Andrea stojí vedle Josefa Sudka u okna v domě, kde byl na Újezdě slavný fotograf jejich sousedem a rodinným přítelem,potom podobizna téže dcery v jejích pěti a šesti letech. Dále pak je výstižná dobová podobizna druhé manželky z r. 1968. K prodeji viz obrazy dále. klikni pro zvětšení a ANIMACI !!!

Andrej Bělocvětov (8.10.1923-19.4.1997) - postupně nabídka mimořádně kvalitních obrazů - zde nepublikovaná, pouze individuální nabídka po projevení zájmu - upozornění na dílo, kterému se dodatečně dostává docenění - po posledních desetiletích života umělce, kdy nemohl vystavovat - dochází uznání řadou výstav, od prvních zlomkovitých až po stále zásadnější, mířící k souhrnné retrospektivní výstavě.

Řadu zahájila Výstava in memoriam - "katalog a odborná diskuze se snaží napravit skutečnost, že umělci se za jeho života nedostalo odpovídajícího ocenění" (Vlasta Čiháková-Noshiro, kurátorka Galerie kritiků), 15.9.-7.10.2006 v Galerii kritiků v paláci Adria v Praze;

22.11.2007-6.1.2008 následovala Malba ve stopách osudu v Galerii umění v Karlových Varech, uspořádaná s finanční podporou Ministerstva kultury ČR a byla to tedy hlavní výstava loňské zimní sezóny v Karlových Varech;

.

7.9.2008-31.10.2008 Andrej Bělocvětov - práce na papíru na Klenové;

16.10.2008-11.1.2009 Andrej Bělocvětov - Tvorba z let 1939-1997 - dosud nerozsáhlejší retrospektivní výstava ve výstavní síni Masné krámy v Plzni se stala jednou z hlavních výstav letošní zimní sezóny, kterou i svou osobní účastí při zahájení zaštítil ministr spravedlnosti. Výstavu připravil umělecký historik Dušan Brozman, který je také autorem katalogu a malířovy monografie, která byla vydána zároveň s plzeňskou výstavou. Nejobsáhlejší retrospektivní výstava v Praze je však zatím věcí budoudnosti, k ní je vše směřováno a se měla by se konat v některé z hlavních výstavních síní v Praze.

Námětově Bělocvětov čerpal ze svého osobního prostředí, které mu bylo nejbližší a denně jej obklopovalo - tj. z domova napřed první rodiny - zhruba od konce 40.let do počátku 60. let, kdy žil se Stanislavou, která se stala jeho první manželkou a s jejich společnou dcerou Andreou a poté s druhou manželkou - Magdou Bernardovou a jejich společným synem Dariem. Zobrazoval opakovaně členy rodiny, domácí prostředí, své pocity v životě s nimi a s okolím. Dále jej silně ovlivňovala literatura, díla světových klasiků.

Formálně začínal u realistických, cézanovsky mírně kubizujících tvarů, přes klasicismus zejména počátku 50. let, ovlivněný Pablem Picassem, přes surrealismus k okouzlení dílem Jacksona Pollocka od počátku 60. let - ať už plně abstraktními formami nebo pak zobrazivou tvorbou se surrealisticky podbarvenou tematikou.

Zájemci o tvorbu Bělocvětova by měli právě nyní získat obrazy do své sbírky, protože lze očekávat, že chystanou soubornou pražskou výstavou ceny výrazně vzrostou. V případě zájmu obecně o obrazy Andreje Bělocvětovova mohou být zasílány nabídky přímo zájemci, který se může přihlásit zde -

 

Norbert Mašek: Potok v lese, malba olejem na kartonu, 60 x 50 cm, v bílém rámu, značeno vpravo dole: NORBERT MAŠEK 68. Obraz je opatřen původní dobovou prodejní cedulkou, z níž jsou patrné údaje o autorovi - vinohradském výtvarníkovi.

Miloslav Hlaváček (nar.19.7.1948 v Broumově u Náchoda): Kompozice, značeno vpravo dole černou barvou: H.Hlaváček 1979, vzadu na blindrámu je však černou barvou: HLAVÁČEK 1975, na zadní straně plátna také signatura černou barvou - v kruhu M a v něm H, malba olejem na plátně, 120 x 120 cm. Miloslav Hlaváček malbu studoval na pražské akademii u prof.Aloise Fišárka a Jana Smetany, dnes tvoří střídavě ve zbraslavském ateliéru a nedaleko německého Freiburgu. Mj. spolupracoval na realizaci výpravy muzikálu Olympic v divadle Ta Fantastika.

 

Drahoslav Šolta (narozený 1960) - zde exkluzivní nabídka ke koupi - obrazy přímo z ateliéru malíře:

 

 

Drahoslav Šolta: Česká krajina, akryl na plátně, 80 x 90 cm, na zadní straně razítka autora a jeho certifikát originality Drahoslav Šolta: Zátiší, akryl na plátně, 90 x 80 cm, na zadní straně razítka autora a jeho certifikát originality

 

Další nabídka - některé z obrazů jsou již prodané, jiné k prodeji:

Drahoslav Šolta, Český Krumlov, akryl na plátně, 90 x 90 cm

Drahoslav Šolta, Český Krumlov, akryl na plátně, 100 x 100 cm

Drahoslav Šolta, Citrusovník, akryl na plátně, 100 x 100 cm

Drahoslav Šolta, Viadukt, akryl na plátně, 90 x 95 cm

Drahoslav Šolta, Jihočeská vesnice, akryl na plátně, 70 x 50 cm

Drahoslav Šolta, Jihočeské město, akryl na plátně, 90 x 90 cm

Drahoslav Šolta, Jižní Čechy -. hrad, akryl na plátně, 90 x 100 cm

Drahoslav Šolta, Lokomotiva, akryl na plátně, 95 x 90 cm

Drahoslav Šolta, Mládež v konverzaci, akryl na plátně, 100 x 110 cm

 

Více informací, zejména biografické údaje - http://www.mariepospisilova.com/Solta.html

 

Marie Pospíšilová (Pansymarie) - obrazy na http://www.mariepospisilova.com, kde bližší údaje, včetně textů ve čtyřech biografických slovnících.

 

 

Zdravotní a zdravotnické potřeby, kojící polštáře, monitory dechu - vše pro Vaše zdraví