Současná malířská tvorba Marie Pospíšilové

Pansymarie (Marie Pansy)

   

 

GaleryArt - umělcův rozcestník

Pro zvětšení vždy rozklikněte.

 

Konkrétní nabídka děl s cenami - rozklikněte:

 

Když musíte prodat originál, namalujte si svůj - trochu pozměněný, dle sebe a hlavně větší a na plátně. Kopie známého Šeříkového Sudka z r. 1974, namalovaného jako vzpomínka, kdy malíř žil s fotografem v témže domě pod Petřínem na Újezdě v 50. letech. Originál je na sololitu 63 x 45 cm, kdežto kopie na plátně 85 x 60 cm. Bělocvětov maloval na rozměrná plátna pouze v 50. letech, kdy mu materiál posílal anglický sponzor, jindy si musel vystačit s podřadnými materiály.

Marie Pospíšilová, Šeříkový Sudek - kopie, v některých detailech volnější, rozměrnější a na lepším materiálu. Jak již uvedeno výše - Bělocvětov pouze v 50. letech maloval na rozměrná plátna, která mu tehdy posílal anglický sponzor, jindy se musel spokojit s podřadnějším materiálem. Akryl na plátně, 85 x 60 cm, vlastní malba je neznačena, na zadní straně plátna je cedulka s razítkem autorky.

 

Rozklikněte pozvánku: Od počátku března 2017 bude prezentace obrazů i s literaturou součástí programu Galerie MICHAEL, Rašínovo nábřeží 58, Praha 2.

Po mírném posunutí byla na 1. března 2017 na 17 hodin stanovena slavnostní vernisáž expozice děl současných českých výtvarníků v Galerii MICHAEL, to je "staronové galerii v novém", za nového majitele a provozovatele. Galerie je umístěná v příjemném a dobře dostupném prostředí Rašínova nábřeží 383/58 v Praze 2 a bude vyloženě soustředěna na současné umění - především výtvarné, ale i literární.

K umístění galerie - několik fotografií a mapka na podrobnějším webu, tam i více k prezentovaným výtvarným dílům a rovněž i k literatuře, vesměs související s výtvarným uměním - rozklikněte obrázky:

Pro bližší informace o programu Galerie MICHAEL či v případě zájmu o účast na jejím programu se obraťte: nebo

Hodně je aktuálně vkládáno na stránky Galerie ROSEMARIE:

Další detaily malby - rozklikněte:

 

MALBA:

 

Stránky jsou nazvané SOUČASNÁ MALÍŘSKÁ TVORBA a také MALBA, což je však nepřesné a zastaralé, neboť to odpovídalo dřívějšímu zaměření výtvarné tvorby, ale v současnosti je užíváno mnohem víc výtvarných technik, vedle malby, kresby a fotografie je stále víc využívána grafika a pak také koláž

 

Využívané výtvarné techniky:

malba olejem, akrylem, temperou, akvarelem, v poslední době zejména oblíbený akvarelový pastel, v grafice používaný linoryt, dále fotografie a koláž a v budoucnu je plánované využití i sochařských technik.

Přesněji - z malého "špačka" akvarelového pastelu hnědočervené barvy jsem byla nadšená už v dřevěné dětské postýlce a vybarvovala jsem s ním lišky v omalovánkách. Byl to jediný z akvarelových pastelů, který mamince zbyl z doby studia na grafické škole. Pak celý další život jsem na něj vzpomínala a domnívala jsem se, že akvarelové pastely již nejsou k mání, až teprve před několika lety jsem je objevila ve výtvarných potřebách a bohatě jsem se jimi vybavila. Mezitím jsem ve školních letech udivovala učitele svým umem práce s akvarelem. Snažil se odpozorovat mou techniku. Zřejmě mi akvarel a zejména akvarelový pastel zvlášť "sedí".

Malovala jsem od narození, protože jsem se již narozením dostala do takového prostředí. A malovala jsem stále, takže všichni včetně mě byli přesvědčeni, že malířství bude mým povoláním. Vzhledem k výborným výsledkům ve škole pak rodičům přišlo, že mé zaměření by mělo být víc vědečtější než praktičtější, což podporovala zejména maminka se svou vlastní zkušeností, když odešla z grafické školy, že ji to neuspokojovalo a pociťovala spíš potřebu vědy a začala se věnovat astronomii. Proto během mé střední školy shledali jako nejvhodnější spojení obojího v oboru dějin umění. Ty mne samozřejmě také zajimaly, zejména z hlediska studia svých malířských vzorů, což v mém dospívání byli hlavně Paul Gauguin a Vincent van Gogh.

Po vystudování dějin umění jsem se cele věnovala tomuto oboru a až v posledním desetiletí mám čím dál tím víc pochybnosti, zda jsem udělala dobře výběrem teoretického studia, protože čím dál tím víc se od teorie utíkám k vlastní tvorbě. A to jak výtvarné, tak i k psaní beletrie. Avšak uvážíme-li, že dějiny umění zvolili ke svému studiu i např. malíř Zdeněk Rykr anebo spisovatel Karel Čapek, pak je zřejmé, že absolvování tohoto studia určitě není na škodu ani při vlastní tvvůrčí práci. Nakonec i Emil Filla přistupoval ke své tvorbě z pozice teoretika, když vždy vše co jej zaujalo nejprve studoval teoreticky, napsal o tom teoretické statě a teprve poté sám zpracovával ve své výtvarné tvorbě.

 

Pouze úplní laici, kterým uniká podstata a smysl umění, nepochopili, že objevem a rozšířením fotografie průběhem 19. století zcela pozbyl smysl cíl napodobivosti v malířství a nadále se obdivují obrazům s tím, že "je to jako živé, jako skutečné"...... A proč je to tedy takto pracně malované, když fotografie napodobivý efekt zvládne mnohem snáze a mnohem dokonaleji?

Proto zejména od poslední třetiny 19. století malířství hledalo nové cesty, v čem by bylo nezastupitelné a obhájilo tak svou existenci i nadále, vedle nových technik - jako fotografie, s dokonalejším napodobivým efektem, což byl do té doby i hlavní cíl malířství, využívající k tomu prostředky, objevené renesancí - jako je úběžníková perspektiva a jiné vědecké principy. Toto renesanční vnímání malířství bylo v lidech hluboce zakořeněné, ale pro skutečné umělce s potřebou hledání smyslu jejich tvorby se stalo naprosto již nepřijatelným a nic nepřinášejícím a řaději volili cestu obrovského nerovného boje s hluboce zakořeněnými přežilými názory.

Proto se malířství snažilo najít něco, co např. fotografie nesvede, tj. do zobrazení vnést prvek člověka či subjektu, na úkor přesné objektivní zobrazivosti. Tj.něco zdůraznit, vyzvednout, jiné potlačit - a bylo pak na tom, co právě bylo v dané době či u daného autora středem jeho pozornosti, jaký jev či zřetel. Nejprve to bylo světlo a pomíjivý prchavý dojem, který se malíři snažili zachytit a vznikly styly jako impresionismus, pak postimpresionismus, v touze po vyjádření exprese vznikl expresionismus či fauvismus, v touze po zobrazení předmětů či osob z více stran najednou v jednom pohledu vznikl kubismus......

Jak tak mám možnost pozorovat současné umění, mám představu, že současnému vkusu a potřebám v malířství nejlépe vyhovuje spojení dvou různých aspektů - ve formě a obsahu. Malířství se snaží vyjádřit lidskou duši, sny, přání a to nejlépe hyperrelistickými formami, neboť současnost doceňuje preciznost, až by se dalo říct řemeslnou dokonalost.

Pokud se snahy a cíle současného malířství snaží vyjádřit rovněž v oboru činný člověk, je samozřejmě otázkou míra subjektivnosti a objektivnosti jeho názoru. Názor je však opodstatněný vlastní tvorbou a vlastním tvůrčím úsilím, oproti ve velké míře planým teoretickým vývodům a dedukcím ryzích teoretiků, které mně podobně jako jiným tvůrčím umělcům vždy "lezly na nervy" a jsou jedním z hlavních důvodů mých pochyb o správnosti volby teoretického studia. Jak aktuálně v TV reportáži krátce a výstižně shrnula známá herečka Veronika Žilková - měla to evidentně připravené do odsuzujícího krátkého vyjádření: "Kritici jsou netvůrčí lidé..." - ve smyslu, co tedy bychom od nich mohli čekat, takoví lidé, kteří sami žádné hodnoty netvoří, nemají co sdělit a je nesmysl jim naslouchat. Teoretickou práci proto chápu jen jako přípravu pro svou tvůrčí práci, která je cílem - ať už výtvarná, tak literární.

  

Základní snahy v mé výtvarné tvorbě

  

Výraz, výraz tváře, vystižení vnitřního hnutí mysli, výraz očí - do duše okna, spadají sem jak podobizny - lidské i zvířecí, popř. kombinace obou a dále i figurální žánrová tvorba, vyjadřující určitý děj:

Od dětství mne zajímalo vyjádření emocí, malovala jsem naši rodinu, když jsme se v mých čtyřech letech šli podívat na svůj nový byt a přeskakovali jsme louže na staveništi, sebe, když brečím, nazapomněla jsem nikdy namalovat své oblečení, které jsem právě nosila, případně, které nosil bratr. Maminka nikdy mé výtvory nechválila, naopak mi v dětském věku předkládala své práce z grafické školy, že takto to má vypadat. Později jsem však zjistila, že si mé kresby ukládala se svými vročeními a popisky a navenek pak na ně byla pyšná.

Zajímá mne výraz lidské i zvířecí tváře, zobrazující nitro svého nositele a dále i spojení podobizny pána a jeho zvířete - s poukázáním na podobnost obou, odrážející vnitřní souznění. V minulých letech, kdy jsem měla zejména potřebu vyjádření neblahých událostí, které mne postihly, jsem si pro vyjádření děje stanovila i určitý program s názvem "direismus" a takto zaměřené obrazy jsem řadila do cyklu "Bestie kolem".

  

Svěžest květin, postižení něčeho tak jemného, pomíjivého:

Od dětství mne okouzlovala pomíjivá jemná svěží krása květů a usilovala jsem o jejich zachycení malbou - nejvíc jsem tak činila akvarelem. Vždycky mne přitahovaly hlavně velké bohaté květy. V současnosti sama květy na zahradě neřežu a na místě na zahradě v Řitce je zachycuji fotografiemi a hlavně bohaté růžové a bílé květy tatínkových pivoněk již delší dobu s velkých úspěchem šířím mezi zájemce na Aukru. Jsou velmi kladně přijímány a řada zájemců si jich pořádila již velké množství, že si říkám, že mezi lidmi je jich dost na uspořádání výstav. V pochvalných slovech chválí právě zachycení svěžesti a pomíjivosti krásy květů. Nadále budu usiloval o zaznamenání tohoto zázraku přírody i jinými výtvarnými technikami.

  

Přesnost tvaru, pregnantně vystižené formy:

V době mého studia dějin umění, profesoři často přednášeli zejména to, co byl jejich zájem, čím se právě zabývali anebo přinejmenším tomu věnovali nepřiměřeně více času než ostatní látce, kterou ale pak se samozřejmostí vyžadovali u zkoušek. Někteří profesoři pak měli zvlášť zajímavé přednášky, které si často přicházeli poslechnout i nejen řádní studenti oboru. Tak byly pověstné i přednášky dr.Petra Wittlicha, který přednášel o umění konce 19. a počátku 20. století. Zaujal mne tehdy silně jeho výklad o mně do té doby neznámém anglickém grafikovi a kreslíři, který se jmenoval Aubrey Beardsley (21.8.1872-16.3.1898), byl přítelem Oscara Wilda a zemřel v pouhých 25ti letech na tuberkulózu. Co by asi tak vytvořil, kam by mířilo jeho dílo dál, kdyby měl možnost žít déle? Bearsley je vyhroceným příkladem estetiky své doby, kdy sám, stejně i jako jeho přítel podléhali dobové módě dandysmu, vyžadující vše na pohled dokonalé. Tradovalo se, že tvořil rád v noci a i ve dne kdyžtak měl zatemněná okna, aby se neměnil světelný učinek a stále měl shodný vizuální vjem. Pro své ilustrace hledal dokonalé formy, až našel vždy tu nejpřesnější, nejdokonalejší linii, kterou pak vytáhl černou tuší, popř. zdůraznil při užití jiné techniky. Ukázkové jsou např. ilustrace k Salome jeho přítele Oscara Wilda. Tehdy jsem si uvědomila, že takové vnímání nalezené dokonalé formy a její zvýraznění jemnou zdůrazněnou linií, přesně odpovídá i mému vkusu a vnímám je jako významné pro zdůraznění toho, co je vyjadřováno- jednoduchou formou k přesnému srozumitelnému vyjádření.

Smeřovala jsem k tomu dlouho a nakonec bych chtěla využít i ve větších formátech, k čemu jsou nyní vhodné podmínky až v novém ateliéru v novém domě. Před několika roky jsem přijala podnět jednoho sběratele a znalce umění, syna historičky umění, který uvažoval, že pro mé práce by se hodila technika linorytu, založená právě na jednoduché výstižné formě. Tehdy jsem už měla rozpracovaný cyklus Koček čarodějek a napříště jsem pro ně zvolila formálně pregnantní techniku linorytu. Prostřednictvím Aukra se mezi zájemce už dostaly dodnes nikoliv desítky, ale již stovky takových Koček čarodějek, které tak šíří můj estetický názor. Představují zosobnění tajemných přírodních sil, jednak shovívavě shlížejících, ale zároveň hrůzostrašně démonických.

  

Spojení všeho k dokonalému vyjádření - koláž:

V poslední době pak zkouším využití spojení všech výše jmenovaných výtvarných technik formou koláže - k dosažení co nejvýstižnějšího výsledku. Vytvořila jsem tak i koláž na plátně 50x50 cm, kterou jsem použila jako Pf 2012, zároveň s prezentací budoucího domu PANSYMARIE s budoucím ateliérem a s Kočkami čarodějkami, zaplavujícími zahradu. A pokračuji v dalších pracích. Autobiografická hrdinka beletristicvkého detektivního cyklu ZLOČINY MEZY OBRAZY Rosemarie Macešková a dokonce už i její jmenovkyně-prateta jsou využívány k vyjádření vlastních názorů na výtvarné umění a techniky a i ony tedy se vyslovily, že techniky kombinované techniky - malby s koláží, zejména fotografickou koláží z vlastních fotografií se jim jeví být technikou budoucnosti, vyhovující moderní době.

  

 

Odkazy na základě dřívějšího dělení:

http://www.mariepospisilova.com/malba.html

http://www.mariepospisilova.com/Direismus.html

http://www.mariepospisilova.com/Bestiekolem.html

http://www.mariepospisilova.com/Bozimlyny.html

http://www.mariepospisilova.com/ilustrace.html

http://album.volny.cz/tabulari

http://album.volny.cz/rosemariemaceskova

http://www.mariepospisilova.com/copy.html

  

Výtvarná tvorba

Přehled malířské tvorby viz - http://www.mariepospisilova.com/malba.html , podstránky pak ještě vesměs nebyly převedeny, některé obrazy jsou k vidění na http://www.mariepospisilova.com/Marie.html a dále průběžně zde na základních stránkách.

Prohlášení o vlastním uměleckém způsobu, směru či přístupu k malbě - http://www.mariepospisilova.com/Direismus.html

Obrazy vystavené 9.-12.10.2003 na veletrhu interiérů a dekorací TENDENCE v Praze-Letňanech - http://mujweb.cz/www/MariePospisilova/TENDENCE2003.htm - ještě nebylo zatím převedeno, pracuje se.

Cyklus obrazů "Bestie kolem" - http://www.mariepospisilova.com/Bestiekolem.html

Z daného cyklu obraz či další celý cyklus - "Boží mlýny" - http://www.mariepospisilova.com/Bozimlyny.html

Vybrané ukázky fotografií - http://www.mariepospisilova.com/fotografie.html       Vedle květů a jiných uměleckých výtvorů přírody zde najdete i vyfotografovaného ducha. Další fotografie také na http://album.volny.cz/tabulari a nově nyní na http://pansymarie.galerie.cz

Malba kopií obrazů - http://www.mariepospisilova.com/copy.html

Restaurování obrazů - postupně jsou převáděny informace z  http://mujweb.cz/www/MariePospisilova/restaurovani.htm , které prozatím jsou jen kusé a často zastaralé, stále je doplňováno - http://www.mariepospisilova.com/restaurovani.html a nově jsou vytvářeny aktuální stránky s obrazy nedávno zrestaurovanými či o právě probíhajících restaurátorských pracích - http://www.mariepospisilova.com/restauration.html

Aktuální ateliér - http://mujweb.cz/www/MariePospisilova/Aktualni atelier.htm - zatím nebylo převedeno, pracuje se.

Obrazy z vlastní tvorby nyní právě k prodeji - na jednom z alb na http://album.volny.cz/tabulari   Pansymarie, Marie Pansy (Pospíšilová) - obrazy právě k prodeji

Objednávky a jakéholiv dotazy pište na :

Pro zvětšení klikněte:

Pro zvětšení klikněte - malby - signatura, Kočky doma - Mikoušek a Azraelka, Olminka se stala andílkem, Neúcta, Bílá paní na Kočičím hradě, Odhalení, Zlý papouch, Kočka a Měsíc, Fáma naráží o stromy.

Pro zvětšení klikněte:

         

<

Basted - egyptské oko, malba olejem na plátně, 72x70 cm, Bílý kocour, malba olejem a akrylem na plátně, Asraelčino velké oko, malba olejem a akrylem na plátně, Vidění v březnu 2002, malba olejem a akrylem na plátně, s aplikací fáčoviny, Zvláštní bouřka, malba olejem a akrylem na plátně, Papoušek v zeleni, malba olejem na plátně (prodáno v eAntiku), Rozverný papouch, malba olejem na plátně, Nokturno - noblesní společnost, malba olejem na plátně, Domů, malba vaječnou temperou na plátně, 50x40cm, volně inpirováno filmem Beetlejuice (prodáno), Sochařka aneb Rosemarie Macešková ze Zločinů mezi obrazy, malba olejem a vaječnou temperou na plátně,  Kočky a lampa, malba vaječnou temperou na kartonu (je prodané v eAntiku), dětské podobizny - Eliška a Emička, olej na plátně a tempera na kartonu - podobizny z r. 2007 a společná podobizna Emička a Eliška z prosince 2008, kombinovaná technika - akvarelový pastel a tempera na plátně a studie - Honění bycha I z cyklu Bestie kolem - http://www.mariepospisilova.com/Bestiekolem.html , zároveň charakteristické projevy DIREISMU - http://www.mariepospisilova.com/Direismus.html .

FOTOGRAFIE:

http://www.mariepospisilova.com/fotografie.html

http://album.volny.cz/tabulari

http://pansymarie.galerie.cz

  

Rychlý přehled hlavního výtvarného snažení, v určité návaznosti za sebou:

  

Ze starších stránek již převedené funkční odkazy:

Postupně vznikající komponovaný cyklus "Bestie kolem" - http://www.mariepospisilova.com/Bestiekolem.html

Kopie - http://www.mariepospisilova.com/copy.html

Programové prohlášení direismu - http://www.mariepospisilova.com/Direismus.html

 

Ilustrace k vlastní beletristické tvorbě najdete na - http://www.mariepospisilova.com/ilustrace.html

 

Mj. je uvážovánobeletristickém projektu  KOČKY ČARODĚJKY - jde o pohled na náš svět očima kočky, odkrývající ještě mnohem přirozeněji a jasněji všechna negativa a srozumitelně  na ně upozorňující. Má zde být zužitkována dokonalá znalost koček, s nimiž autorka sdílí vlastně celý život, což jí nabízí množství srovnání. Bude se opět jednat nejspíš o nekonečný cyklus příběhů, paralelně se odvíjející vedle cyklu detektivních příběhů ZLOČINY MEZI OBRAZY, dokonce nejspíš i zde mnohdy půjde o příběhy s detektivními zápletkami.

Kočky a měsíc - Kočka a Měsíc (prodané), Kočka a velký Měsíc (prodané), Kočka na stromě a měsíc (prodané), Kočka vzývá úplněk (prodané), vaječ.tempera či olej na plátně a tempera na kartonu, podkresba akvarel.pastel

Kočičí sny - Kočičí sen I.,  Kočičí sen II. (prodané), akvarelový pastel na kartonu a olej na plátně

Kočky čarodějky - Kočka čarodějka I. (prodané), Kočka čarodějka II. (prodané), Kočka čarodějka III. (prodané), Kočka čarodějka IV. (prodané), Kočka čarodějka V. (prodané), Kočka čarodějka VI. (prodané), Kočka čarodějka VII. (prodané), Kočka čarodějka VIII. (prodané), Kočka čarodějka IX. (prodané), Kočka čarodějka X. (prodané), Kočka čarodějka XI. (prodané), Kočka čarodějka XII. (prodané), Kočka čarodějka XIII. (aktuálně nabízeno na Aukru) - nejčastěji tempera na kartonu 28x21 cm, (popř.akryl), s podkresbou akvarel.pastelem, jindy olej  a vaj.temp.na plátně 50x40 cm (II., XII.)

Součástí Kočky čarodějky XII.  (prodána) je ztvárnění ducha, konkrétně kočičího ducha, jak se jej podařilo vyfotit dne 25.7.2009 - viz stránky, věnované fotografii (výše).

Kočka čarodějka XIII.  (prodána) vznikla v souvislosti s prací na detektivní novelou "Víkend s tarotem".  Kočka čarodějka je tentokrát zasazena do děje tarotové karty číslo XI tzv. Velkých arkán - Spravedlnost, náležející jako symbol duše číslu 8. Vyobrazení má všechny náležitosti této tarotové karty a hlavním znakem, jímž se tarotová Spravedlnost liší od obecně platného symbolu Spravedlnosti a přeneseno Justice je, že tarotová Spravedlnost v žádném případě není slepá, naopak dobře vidí, což znamená, že v tarotu vždy Spravedlnost dojde svého naplnění. V důsledku to znamená, že ačkoliv je cesta ke spravedlnosti na tomto světě díky slepotě Justice leckdy zdlouhavá, je prostě dáno, že nakonec jí přeci jen bude dosaženo. Tarotová Spravedlnost je kartou rozvahy, morální a duševní síly, odhodlání, ale i tvrdosti zákona.

Podobně Kočka čarodějka XIV. (prodána) je zasazena do děje tarotové karty číslo XIV tzv. Velkých arkán - Mírnost. Další Kočka čarodějka XV. (prodána) je zasazená do děje tarotové karty číslo XV Velkých arkán - Ďábel, Kočka čarodějka XVI., zasazená do děje tarotové karty číslo XVI Velkých arkán - Věž  (prodána), Kočka čarodějka XVII., zasazená do děje tarotové karty číslo XVII Velkých arkán - Hvězda  (prodána), Kočka čarodějka XVIII., zasazená do děje tarotové karty číslo XVIII Velkých arkán - Měsíc - (prodána) a Kočka čarodějka XIX., zasazená do děje tarotové karty číslo XIX Velkých arkán - Slunce (prodána) (prodána), Kočka čarodějka XX., zasazená do děje tarotové karty číslo XX Velkých arkán - Poslední soud (prodána), Kočka čarodějka XXI., zasazená do děje tarotové karty číslo XXI Velkých arkán - Svět a Kočka čarodějka XXII. v zahradě anglického domu. Na závěr experimenty v linorytu - Kočka a měsíc a varianty Kočky čarodějky XXIII., některé jsou právě nabízeny na Aukru.

 

KOČKY ČARODĚJKY tvoří již rozsáhlý cyklus děl, provedených v různých technikách, nejčerstvěji většinou v technice barevného linorytu a jsou neustále průběžně prodávány zejména na Aukru. V jejich rámci byla vytvořena i Kočka čarodějka XXVI - Kočkovila.

Kočkovila, kočkovily – jeden z druhů Kočky čarodějky.

Neologismus – jedná se o autorský novotvar, označující tvora, který je kombinací kočky a víly – tj. reálného zvířete a mýtické, pohádkové bytosti, představující přírodní síly. Kočkovila má podobu kočky, na rozdíl od ní je však navíc opatřena velkými blanitými křídly, typickými pro víly. Kočkovila je přírodní živel, oživující zahradu, je duchem zahrady. Bere na sebe veškerá tajemství a síly zahrady.

Konkrétně ve velké míře a s velkou silou své působnosti se vyskytují na zahradě domu PANSYMARIE v Řitce , kde je v rohu zahrady umístěn hřbitov významných kočičích členů rodiny. V podobě Kočkovil duše pohřbených vystupují z hrobů a setkávají se s lidmi, kteří jsou schopni jim naslouchat a komunikovat s nimi.

 

Čerstvé reference a názory kupců z Aukra:

"...dnes jsem opět na Vašich aukcích vyaukrovala 2 kočičky, přesně jak jsem předpokládala vnučka byla z nich tak uchvácena, že jsem jí slíbila ještě nějakou do sbírky a protože i já bych nějakou chtěla musím ještě pokračovat ..... Moc Vás prosím o strpení, také nabízíte ještě nějaké pivoňky a ty také moc miluji tak se nezlobte že to bude ještě trvat trochu déle ... Díky moc za tu nádheru kterou už mám doma, nemohu se jí nabažit. Moc zdravím - Vaše velká obdivovatelka -"

„..mám ještě přihozené další dvě Vaše aukce - Kočky čarodějky, možná mýtické bytosti starých věků a čarodějek převtělených bytostí, hlídaček ženských slůjí, tak nějak - sama víte - ale to nechám jak každý rozhodne.“

„Děkuji - Kočky čarodějky jsou takové jako jsem čekal - mýtické a úžasné - děkuji.“

„Vaše tvorba mě oslovila, protože kočky mám v oblibě a zrovna takovou jednu mám doma, je mým životním společníkem..tak obrázek nechám pěkně zarámovat a vyvěsím na čestné místo v našem domečku. Mějte se moc hezky a ještě moc takových zdařilých výtvorů přeji. Děkuji.“

 

Autorské ilustrace ke "Zločínům mezi obrazy I.", akvarelový pastel a částečně fotografická koláž, poslední je olej na plátně, podloženém kartonem, 40x30 cm, některé ilustrace jsou v nakladatelstvích, některé byly prodány, poslední olejomalba byla věnována otci ruského sběratele obrazů Vorodina.

Zobrazené výjevy: Rosemarie Macešková - Úvod ke Zločinům mezi obrazyI., Prof. Viola Slunečná v Antik Radima Oslíka - Úvod ke Zločinům mezi obrazyI., Universita Ludvika Učeného ve Velkém Moudru - Úvod ke Zločinům mezi obrazyI., Zámek Hroby - Smrt výtvarníka, Město Růžohrad - Vražda sběratele, Galerista Noár ve dveřích hotýlku v Růžohradu - Vražda sběratele, Obraz nad komodou u zavražděného sběratele (Růžohrad, Liliová 13) - Vražda sběratele, Časák informuje Zdevastila o odchodu Koňadry z Prosperity - Mrtvý Ukrajinec ve sklepě, JUDr. Rudolf Ryšavý ve své kanceláři v Prosperitě - Mrtvý Ukrajinec ve sklepě, Prof. Viola Slunečná u růží na zahradě - Mrtvý Ukrajinec ve sklepě, Zamotaný s obrazy ve dveřích - Samé závislosti, Plk. JUDr. Huňatý - Signum AP aj. příběhy, Obraz značený AP -  Signum AP, Vetřelec za závěsem 1 m od dveří - autentická autobiografická scéna - Signum AP, Columbův baloňák se značkou JITEX PÍSEK - Nejsem James Bond a není tu ani Columbo, Flash dr. Pomněnkové, ředitelky policejního muzea a její obsah - Kdo zabil ředitelku policejního muzea, Bílé plastiky na zahradě u domu ROSEMARIE v Řitce - Řitka - český Midsomer. Sherlock Holmes a Albert Einstein nad záhadou s obrazem v Řitce, Plk.JUDr.Huňatý ve své policejní kanceláři (prodáno), Vorodin - ruský sběratel obrazů a Ruský sběratel obrazů Vorodin se psem Filem, kočkou Filkou a sovou Filipkou (olejomalba byla věnována otci ruského sběratele obrazů Vorodina).

Kočky čarodějky aj. jak byly dříve ve velkém množství prezentovány a nabízeny na Aukru - http://www.aukro.cz/show_user.php?search=pansymarie

Dále jsou různé obrazy nabízeny v eAntiku - http://www.eantik.cz

Více informací k danému na http://www.mariepospisilova.com

 

Někreré písemné kritiky kupujících:

„Obraz Azraelky předčil moje očekávání, je nádherný, nádherný, nádherný! Nechám ho zasklít a pověsím v pokoji.“

„Nádherný obraz, ještě hezčí ve skutečnosti než na fotkách.“

„Obrázek je moc hezký.“

„…pěkný obrázek…“

„…krásné obrázky…“

„…čarokrásný obrázek, již se těšíme na další…“

„Opět děkujeme za nááádherný obrázek Kočky Čarodějky...jsme hrdí na to, že ho máme!!!“

„Opět nádherná Kočka čarodějka... Děkujeme Vám moc...“

„Opět krásný obrázek, na který jsme moc pyšní!!!“

„Opět jsme pyšní, že vlastníme další krásný obrázek...moc děkujeme, je vážně nááádherný!!!“

„Děkujeme za nádherný obrázek "Kočky Čarodějky". Jsme pyšní, že bude zdobit náš domov.“

"...dnes jsem opět na Vašich aukcích vyaukrovala 2 kočičky, přesně jak jsem předpokládala vnučka byla z nich tak uchvácena, že jsem jí slíbila ještě nějakou do sbírky a protože i já bych nějakou chtěla musím ještě pokračovat ..... Moc Vás prosím o strpení, také nabízíte ještě nějaké pivoňky a ty také moc miluji tak se nezlobte že to bude ještě trvat trochu déle ... Díky moc za tu nádheru kterou už mám doma, nemohu se jí nabažit. Moc zdravím - Vaše velká obdivovatelka -"

„Obrázky jsou krásné jako vždy. Z fotek jsem přímo nadšená .............“

„Z obrázků jsem nadšená.Snad se mi podaří vyhrát i ostatní aukce.“

„Moc mi líbí vaše obrazy.“

 

Zde ještě některé vybrané barevné linoryty, jak byly dříve ve velkém množství nabízené a prodávané na Aukru:

Kočka a měsíc:

Kočka a slunce:

Kočka čarodějka XXIII.:

Kočka čarodějka XXIV.:

Kočka čarodějka XXV.:

Kočka čarodějka XXVI.-Kočkovila:

Kočka čarodějka XXVII.-kosmická:

V současnosti již tvorba na Aukru nabízena není, protože je už výše hodnocena kamennými galeriemi - malby na plátně 50x50 cm aktuálně vykupuje galerista po 15.000,- Kč, zarámované linoryty po 2.500,- Kč, jinde jsem doporučila cenu od 1.500,- Kč.

Nižší ceny jsou v obchodě ve Vrchotových Janovicích a jeho internetové podobě - viz dále.

Výše reprodukované Setkání víly s andělem, akryl na plátně, 50x50 cm je vystaveno a nabízeno v ATELIÉR ART v Poděbradech, tam vystaven a nabízen rovněž soubor rámovaných barevných linorytů Koček čarodějek.

Rámované barevné linoryty Koček čarodějek jsou vystaveny a nabízeny rovněž v obchodě ve Vrchotových Janovicích pod zámkem Sidonie Nádherné, kde jsou vystaveny a nabízeny též v internetové verzi obchodu - zde jen příklady z většího souboru tam nabízených děl:

Tam na objednávku pro milovníky koček byly namalovány i realistické verze Koček čarodějek, akvarelové pastely na plátně, 38x40 a 23,7x29,8 cm, 40x40 a 18x24 cm - Kočky čarodějky na Karlštejně, které však byly hned zarezerované, dále Kočky čarodějky pod Hradčany a Kočky čarodějky u sv.Mikuláše, dále Kočky na Karlštejně a Kočka na střeše:

<

 

 

Řada dílčích odkazů ze starších stránek ještě nebyla převedena na novou adresu z původních již nefunkčních:

Symbolické zvířecí stylizace - http://mujweb.cz/www/MariePospisilova/Kocici mandaly.htm

Symbolické kompozice s okrasnými ptáky - http://mujweb.cz/www/MariePospisilova/Symbolicke kompozice s papousky.htm

 

Dvojportréty pánů se zvířaty a jejich vzájemná vázanost - http://mujweb.cz/www/MariePospisilova/Cykly Pani a jejich psi a Pes odchazi.htm

Portrétní tvorba - http://mujweb.cz/www/MariePospisilova/Podobizny.htm

Komponované obrazy - http://mujweb.cz/www/MariePospisilova/Figuralni a jine kompozice.htm

 

Zatím něco z toho můžete najít na některých základních odkazech - jako:

http://www.mariepospisilova.com/Marie.html

http://www.mariepospisilova.com/MariePospisilova.html

Aktuální nabídka na eAntik:

Zde se můžete na cokoliv dotázat, cokoliv poznamenat, vzkázat nebo i cokoliv objednat -

 

Zdravotní a zdravotnické potřeby, kojící polštáře, monitory dechu - vše pro Vaše zdraví  

TOPlist