Bratr JAROSLAV absolvoval katechumenát u Františkánů na farnosti u P.Marie Sněžné v Praze, zkusil si katechumenátský víkend v klášteře a o Velikonocích 2012, konkrétně v sobotu 7. dubna 2012 byl slavnostně pokřtěn a biřmován a přijal jména po svých křesťanských vzorech - křestní jméno JILJÍ a biřmovací jméno FRANTIŠEK:

 

  

 

Webmaster: