Falza posudků

 

Vzhledem k tomu, že ne všichni lidé ještě i dnes mají přístup k internetu, cítila jsem potřebu o katastrofální situaci s falzy mých znaleckých posudků, s falešnými razítky a podpisy informovat pomocí tisku. Zejména když právě často obchodníci s uměním a obrazy patří do této skupiny a lidé jim donášejí obrazy, tj. vesměs falza obrazů s falzy mých znaleckých posudků. A ti tedy nevědí o dané situaci, neboť POČÍTAČ UMÍ PUSTIT JEN TAK, ŽE NA ZEM.

Hrozí zde jednak poškození všech stran, ale jsou i takoví obchodníci, kteří toho naopak zneužívají k šíření pomluv o nevěrohodnosti posudků, tak jak se jim to hodí v rámci jejich zájmů.

Ostatně negativní zkušenosti s pražskými obchodníky mají dávnou historii - od telefonických výhrůžek předního pražského starožitníka v 90. let, když jsem na jeho fingovaných vloupáních spoupracovala s kriminalisty - v tom smyslu, že má známé u soudu a postará se, abych přišla o své razítko.

Krátce na to jiný obchodník ke mně poslal tři zkušené vykradače a když jsem je překvapila, protože jsem ze schůze výboru Klubu kultury Syndikátu novinářů, jehož jsem byla v 90. letech předsedkyní, honem spěchala domů, nejmohutnější z vyslaných lupičů na mne čekal za závěsem metr od vstupních dveří, aby se mnou něco provedl. Další na půdě nad bytem a třetí jako řidič v autě před domem čekali, až dostanou zprávu, že jsem zneškodněná a mohou dokončit druhou várku lupu. Ostatně vše je různě již dávno literárně zpracované a vyšlo i tiskem.

 

 

A zde vlastní text, poskytnutý tisku:

 

Nekoupili jste u galeristy obraz s falešným posudkem, s falešným razítkem a falešným podpisem?

 

Ze všech stran se ke mně dostávají falza mých posudků na obrazy, s razítky buď oxeroxovanými, různě počítačově upravenými anebo dokonce jsou i galeristé, kteří si nechali zhotovit razítko s mým jménem v podobě, kterou nikdy žádné mé razítko nemělo. S tímto problémem jsem se setkávala již v 90. letech, kdy jsem o tom v srpnu 1997 v pořadu Dobrý večer mluvila v TV PRIMA. Tehdy američtí zájemci o obrazy podali jedné pražské obchodnici požadavek, že mají zájem o obrazy pouze s mými posudky, tak pohotově jí byly předkládány obrazy s falzy mých posudků. Udělala jsem různé kroky, jak tomu zabránit, ale jde to těžko, když lidé nejsou informováni, jak má vypadat originál posudku. Již delší dobu o tom informuji na jednom ze svých podwebů – http://www.mariepospisilova.com/falza_znaleckých_posudků.html, kde se lze dočíst, jak vypadají mé posudky, jakou mají skladbu, jak vypadají mé podpisy a v jakých letech jsem užívala jaká razítka. Takže po prostudování tohoto materiálu může mít vcelku každý jasno v tom, zda má originál posudku či falzum. Dále jsou tam k nalezení i kontakty – mailové či telefonické, kde je možné si vše ještě ověřit a nechat potvrdit. Avšak základním problémem je, že falza posudků vesměs postrádají jakýkoliv kontakt na autora posudku, takže odkazy na internetu najdou pouze ti, kdo jsou schopni si sami vše na internetu vyhledat. Jedná se totiž o základní znak falz posudků, že postrádají jakýkoliv kontakt, což je základním nesmyslem a už to samo o sobě je možné považovat za znak toho, že se jedná o falzum. Připojuji zejména razítko s mým jménem, které si bez mého vědomí nechal zhotovit jeden pražský galerista a označuje jím jak různá sebou vytvořená dobrozdání k obrazům, tak i zadní strany obrazů samotných a kupcům tvrdí, že jsem vše na místě shlédla a potvrdila. Umí kolem toho vykládat i „pohádky“ s nejrůznějšími detaily, takže vše působí opravdu důvěryhodně. Skutečností však je, že jsem jej viděla osobně myslím dvakrát a to, když mne už téměř před deseti lety navštívil v mém bytě a poté jsem s ním již nikdy nespolupracovala, nikdy jsem nic pro něj nevypracovávala a v jeho galerii jsem nikdy nebyla. Připojuji i jedno falzum posudku na obraz Mikuláše Medka, který jsem nyní dostala k dispozici od manželů, kterým byl obraz nabízen, avšak již nebyl k dispozici – evidentně jej tedy někdo mezitím získal. Jedná se nejspíš o jeden z posudků na jedno z falz obrazů Mikuláše Medka, které jsem viděla již před rokem. Tehdy snad minimálně se třemi falzy obrazů Medka s falešnými posudky ke mně přišla starší paní – chtěla si to jen ověřit, sama už pojala podezření. Nechtěla však, abych hned něco podnikala, aby měla čas po galeristovi žádat vše dát do pořádku – měla obavy, aby nezůstala škodná. Proto jsem ani nedostala posudky k dispozici. To jsem dostala až nyní od zmíněných manželů. Přikládám pak ještě falešné posouzení souboru kreseb, opatřené právě zmíněným falešným razítkem, které si galerista sám nechal zhotovit. Je pozoruhodné, že zde tímto falešným dokumentem galerista opatřil originální kresby, ale zřejmě pro množství sebou vytvořených falešných dokumentů už by se na mne ani nemohl obrátit – anebo shledal, že je to jedno, že mu falza stejně procházejí. Kromě toho se zde pohybuje další řada falešných dokumentů, posudků na obrazy, tedy samozřejmě falza obrazů – jako ukázku připojuji posudek na pastel Jana Zrzavého. Původ těchto dalších falz neznám. Více informací je tedy k nalezení na mém webu. Informovanost by měla vést k zastavení poškozování kupců falz obrazů, tak samozřejmě i poškozování mé reputace, neboť při čtení jakoby mnou potvrzených dokumentů se člověk musí stydět, že by si někdo měl myslet, že jsem skutečně autorem a vůbec, že by si měl myslet, že bych měla úmysl někoho poškodit, což něco podobného se mě vždy hluboce dotkne. Podobné a jiné zkušenosti z mé práce jsou též předmětem mé vlastní umělecké tvorby, jak literární, tak výtvarné a beletristicky byly zpracované ve ZLOČINECH MEZI OBRAZY, jejichž první díl knižně vyšel a je již nedostupný a další je nyní nabízen nakladatelství. Kdo má pochybnosti o originalitě dokumentů, měl by se kontaktovat a dokumenty si ověřit, popř. po zjištění falz posudků obrazy vrátit tam, kde byly zakoupeny. Samozřejmě že je možné v případě potřeby počítat s mým písemným vyjádřením. Ostatně by nebylo na závadu, kdybych si falza dokumentů shromažďovala.

 

 

Připojuji přílohy:

 

V srpnu 1997 na PRIMĚ o falzech posudků, razítek a podpisů:

Falešné razítko zhotovené galeristou:

Falešné razítko s falešným podpisem:

Xerokopie razítka z 90. let s falešným podpisem:

Falešný posudek na obraz Mikuláše Medka:

Falešný posudek na soubor kreseb:

Falešný posudek na pastel Jana Zrzavého:

Autor většího množství falz mých posudků, jeden pražský galerista, již po navršení problémů skončil se svou galerijní činností a v trestním řízení jej řeší policie v Praze 6.

Ovšem původ dalších falz - jako posudku na falzum Zrzavého - zůstává zatím neznám.

Policista v Praze 6 mi radil, abych po zjištění zneužívání mé práce vždy radši vše sama hned nahlásila a nenechávala to na jiných. Je toho však tolik, včetně obrovského konvolutu falz obrazů Andreje Bělocvětova a Oty Janečka, k jejichž verifikaci mne chtěla zneužít osoba, která se léta tvářila jako přítelkyně, že mám obavu, že bych se nezabývala ničím jiným, přičemž má vážná nemocnost mne žene k tomu, abych stihla udělat co nejvíc své vlastní práce a nezdržovala se podvody osob, které mne od ní chtějí odvádět, protože ani nemohou chápat, že někdo cítí potřebu dokončit nějakou svou práci.

A při té příležitosti i zde bych chtěla upozornit na knihu reprezentativního výběru - "Sherlock Holmes vítězný / Sir Arthur Conan Doyle a ti druzí....", která by měla vyjít ještě před vánocemi a bude tam zastoupena má povídka - "Sherlock Holmes řeší zvlášť brutální vraždu výtvarného teoretika", odehrávající se v Mníšku pod Brdy a v Řitce v r. 1927. A rozhodně co nejdřív budou vycházet další práce, kterých je mnoho a zachycují mnohé autobiografické momenty, s čím je nucena se potýkat umělecká historička.

 

Dále také:

 

 

Kontakt:

 

 

TOPlist