Marie Pospíšilová - umělecká historička, malířka, spisovatelka, autorka detektivních příběhů

V r.1991 konečně samostatná - u počítače zatím u známého, v lednu 1992 již byl doma, za předsednickým stolem jako předsedkyně Klubu kultury SNČR:

  

Ocenění - všeobecná a literární:

  

publikované BIOGRAFIE:

Aktuální krátká verze biografie z :

Od narození malovala a byla obklopena knihami a už v předškolním věku byla přesvědčena, že bude malovat a psát knihy. Vyrůstala v prostředí, kde bylo spojené výtvarné umění s exaktní vědou v podobě astronomie a s kriminalistikou a klasickou detektivní literaturou - jak to předávali rodiče. Od narození tedy malovala, dále se věnovala hudbě, hrála na klavír a zpívala a u své pratety primabaleríny Niny Gordon-Mládkové se učila balet, asi tak 20 let poté, co její hodiny baletu navštěvovala Jiřina Bohdalová, která to všude uvádí jako počátek své kariéry. Přesto vzhledem ke školním úspěchům, kde od 6. střídy navštěvovala experimentální třídu matematických géniů a také dle osobní zkušenosti maminky, která opustila výtvarné umění pro vědu, že "jen malování" ji nenaplňovalo, byli rodiče přesvědčení, že je spíš předurčena pro vědu, než pro umění a byl pro ni zvolen obor dějiny umění, který vystudovala v kombinaci s etnografií. Poté se intenzívně věnovala vystudovanému oboru - byla zaměstnaná v Ústavu teorie a dějin umění ČSAV a poté spravovala umělecké sbírky na Pražském hradu. Rok po revoluci využila nových možností a zejména ze zdravotních důvodů opustila zaměstnání a začala pracovat samostatně v domácím prostředí. Zpočátku nejvíc pracovala jako soudní znalec, jmenovaný Městským soudem v Praze, určila a často poprvé zaevidovala množství uměleckých předmětů ve sbírkách různých ministerstev, Úřadu vlády apod. Už v té době se začala často potýkat s nevraživostí lidí s jinými zájmy a získala neobyčejné množství osobních zážitků, vhodných k literárnímu a zejména detektivnímu zpracování. Postupně se tak její pracovní zaměření přesouvá z odborného na umělecké - jak výtvarné, tak literární. Publikační činnosti se věnovala již v podstatě od ukončení studia, což zpočátku byla odborná a populárně vědecká literatura, v 90. letech vykonávala funkci předsedkyně Klubu kultury Syndikátu novinářů ČR, odkud se pak však v podstatě tiše vytratila, protože nemohla zvládnout vše, postupně však odborně zaměřenou literaturu nahrazuje beletrie a to hlavně detektivně zaměřená, kterou si sama ilustruje. Má pocit, že touto literaturou může mnohem víc sdělit. Do této chvíle je toho napsáno mnoho, ale knižně tiskem zatím vyšel jeden soubor Zločinů mezi obrazy v r. 2011, předtím byla jedna povídka uveřejněna v r. 2009 v souboru Místo činu - Písek, vydaného nakladatelstvím J&M v Písku a v prosinci 2016 byla jedna povídka, oceněná v r. 2013 čestným uznáním, uveřejněná v souboru Sherlock Holmes vítězný, vydaném v nakladatelství BONDY - povídka s příznačným názvem: Sherlock Holmes řeší zvlášť brutální vraždu výtvarného teoretika, odehrávající se v r. 1927 v Mníšku pod Brdy a v Řitce - v domě Rosemarie, v němž žije od prosince 2013 autorka a od r. 2008 i autobiografická hrdinka a dům tak byl zařazen do literárního světa, podobně jako nedaleké záhadné a dosud nenalezené sídlo baronů z Veveřího vrchu, kolem nějž se odehrávají další příběhy.

  

Dálší verze biobrafie na:

Biografické údaje ve čtyřech slovnících - Slovníku českých a slovenských výtvarných umělců od r. 1950

a třech slovnících nejvýznamnějších žijících osobností Kdo je kdo  -  Kdo je kdo v ČR, Who is who (Hübnerovo, vydávané ve Švýcarsku) a Český almanach - vše v nových oknech:

http://www.mariepospisilova.com/Chagall.html

http://www.mariepospisilova.com/Kdojekdo.html       

http://www.mariepospisilova.com/Whoiswho.html

http://www.mariepospisilova.com/Ceskyalmanach.html

http://www.mariepospisilova.com/Whoiswho.html

  

Nejúplnější a nejaktuálnější znění je v poslední verzi hesla v Who is who:

5400646

PhDr. Marie Pospíšilová

pseudonym: PANSYMARIE, pansymarie, do čtyřlístku stylizovaný květ macešky ve výtvarné tvorbě;

pozice a povolání: samostatná umělecká historička, malířka, spisovatelka;

název společnosti nebo organizace: činná samostatně při invaliditě třetího stupně v trvalém plném invalidním důchodu ;

soukromá adresa: 252 03 Řitka, Zahradní 367;

místo a datum narození: Praha, 07.11.1952;

rodiče: JUDr. Jaroslav a Marie, roz. Zubrová;

významní předci: Josef Zubr - významný podnikatel - obchodník s látkami v Praze 1, Na Perštýně 6 , kmotra matky-Marie Prokopová-Prokop a Čáp, pozdější Dům módy-tiší společníci (děd), Nina Gordon Mládková - baletka a baletní pedagožka (prateta);

vzdělání: od dětství umělecké vzdělání - výtvarné – zprvu matka, dále kurzy a lidová akademie - prof. Čech, Frant. Nedvěd a Jindř. Koukolský, dále hudební - klavír a zpěv, balet - u své pratety, 1968 Základní škola Gutova-matematická výběrová třída z Prahy 10, 1972 Gymnázium Říčany, 1978 FF UK Praha, obor dějiny umění a etnografie;

kariéra: 1972-82 praxe v Ústavu teorie a dějin umění ČSAV-rok před studiem, během studia a 3 roky po studiu – pom.věd.a stud.pobyt, zároveň 1981 studijní stáž v orientál. sbírce NG, 1982 z kádr.důvodů neprodlouž.smlouva v ČSAV,poslána na PH, kde byla potřeba odborníka na obrazy i bez kádr.hodnoc.:1982-90 Kancelář prezidenta republiky,odbor.a ved.odbor.referent v odd.památ.péče-správa umělec.sbírek, od 1991 zejména ze zdravot.důvodů osamostatnění a práce doma, 1991 MS v Praze jmenována znalcem výtvarného umění – zpracovávala sbírky předních státních úřadů – 1994-1998 sbírky Úřadu vlády ČR – též na detaš. lokalitách, 1992-1996 sbírky Ministerstva financí ČR, 1994-1996 Ministerstva vnitra ČR, práce pro kriminální policii, muzea a galerie, 1998 u MS uloženy originály 16ti znalec. deníků a navázáno ve znalec. práci s evidencí v katalogu sdružení IURIDICA jako znalec bez pověření soudem, 1995-99 výuka maturit.předmětu dějiny umění na Střední soukromé škole umění a managementu, 1998 přijala funkci umělecké ředitelky první internetové galerie u nás - Gallery 2000, 2001 projekt skončil, 2001-03 jako odpovědný zástupce v ANTIK nábytek, později exter.spolupráce, od 2002 v plném invalid. důchodu a od 2007 v trvalém plném invalid.důchodu, při důchodu doma vedle znalectví hlavně výtvarná a liter. tvorba, vlastní umělecká tvorba napříště základní;

zvláštní zásluhy: zpočátku hlavně historizmus 19. století, konkrétně historizující zámky – nejvíc Žleby a Sychrovem, průzkumy k realizaci autentic.podoby interiérů, na Pražském hradě hlavně historie budování hradní sbírky za T.G.Masaryka, tvorba Masarykových podobizen, 1991-98 při soudně znalecké praxi určila a ocenila stovky uměleckých děl předních státních úřadů, kde tím mnohdy byla po revoluci založena odborná evidence uměleckých sbírek, 1998-2001 uměleckou ředitelkou první internetové galerie u nás – Gallery 2000, i nadále práce na využití internetu v oblasti prezentace výtvarného umění, tvorba webů, od 1998 hloubkový průzkum obrazů s důkladnými znaleckými posudky, od 2000 znovu intenzivně výtvarná tvorba-malba,popř.kombinovaná s fotografií, přerušená uměleckohist.prací – figurální náměty, symbolický význam, cykly – Kočičí mandaly, Kočky čarodějky, Tarot, ilustrace k vlastní beletristické tvorbě, pseudonym Pansy a poté Pansymarie nebo v grafické podobě stylizovaný květ macešky ve tvaru čtyřlístku, od 2000 beletristická literární tvorba – nekonečný cyklus ZLOČINY MEZI OBRAZY – s autobiografickou hlavní hrdinkou – uměleckou historičkou, malířkou a spisovatelkou Rosemarií Maceškovou, povídky a novely, beletrii si sama ilustruje;

publikační činnost: od přelomu 70. a 80. let bohatá publ. činnost v oboru historie umění - články o výstavách a výročích pro MF, řada průvodců zámeckými objekty a prodejních brožur - zejména o Žlebech, Hluboké, Sychrově, řada brožur jako např. Vývoj sychrovských zámeckých interiérů 1988, Romantické zámecké interiéry 1986, články k tématu historizmu a romantizmu a k životnímu stylu v 19. století v časopisech Umění, Umění a řemesla, Výtvarná kultura, ve sbornících každoročních sympozií v Plzni, v 80. letech Artií objednaná publikace o historizmu- napsaná, nevydaná; beletrie - soubor detektivních povídek ZLOČINY MEZI OBRAZY – v r.2009 v Nakladatelství J?M v Písku ve sborníku Místo činu: Písek –jedna povídka, v únoru 2011 v nakladatelství NAVA knižní vydání prvního souboru povídek pod názvem ZLOČINY MEZI OBRAZY, se čtyřmi autorčinými ilustracemi, od té doby množství dalších povídek a také novely cyklu, nabízeno tisku; nejnovější cíle - využití nových ateliérů v Řitce k vlastní výtvarné a literární tvorbě jako v budoucnu stěžejním, dále s perspektivou zpřístupněné expozice–s prac.názvem Galerie Rosemarie;

řády, vyznamenání, čestné funkce: 1996 Kříž sv.Václava, udělený ZSRU; 2006 ředitelem NPC policie ČR-Pamětní list za povídku Samé závislosti z cyklu Zločiny mezi obrazy, v r. 2013 v rámci AIEP-Čestné uznání Společnosti Sherlocka Holmese; v 90. letech řadu let předsedkyní Klubu kultury Syndikátu novinářů ČR;

členství v různých sdruženích, společenských organizacích: 90. léta – řadu let předsedkyně Klubu kultury Syndikátu novinářů ČR, v 90. letech členkou Unie výtvarných umělců a Asociace starožitníků, mezi hospitalizacemi členství ukončeno, dosud členkou Uměleckohistorické společnosti a Asociace autorů detektivní literatury AIEP

hobby: výtvarné umění, květiny, domácí zvířata, klasická detektivní literatura a její filmová ztvárnění;

jazykové znalosti: orientace v angličtině, němčině a francouzštině;

E-Mail: pansymarie@mariepospisilova.com;

Website: www.mariepospisilova.com; ¦

Dále jsou biografické údaje z jiného úhlu pohledu shrnuté v dalších podstránkách:

  

  

http://www.prazskenovinky.cz/zpravy/regiony/autori-detektivni-a-dobrodruzne-cetby-prebirali-havrany/

Na schůzce Asociace autorů detektivek dne 24.10.2013 jsem z rukou předsedy České společnosti Sherlocka Holmese převzala čestné uznání zejména za šíření znalostí reálií Sherlocka Holmese svou tvorbou.

  

Kontakt také -

   TOPlist