Marie Pospíšilová – umělecká historička, malířka a autorka detektivních příběhů:

 

 

            Marie Pospíšilová se narodila do prostředí výtvarného umění a knih a prakticky od narození malovala. První učitelkou ve výtvarném umění byla maminka, která od tohoto původního oboru ale časem přešla k vědě – astronomii. Tatínek - právník - své kriminalistické zaujetí sytil důkladným studiem detektivní literatury, s níž dceru od dětství seznamoval.

            Jasně předurčenou byla dráha malířská, rodiče však uvítali pozdější orientaci na historii umění, protože byli přesvědčeni o vědečtějším založení. V letech 1973 – 1978 absolvovala obory dějiny umění a etnografie na FFUK v Praze. Ihned po ukončení studia začala publikovat četné články v odborných aj. časopisech a denním tisku, ve sbornících různých sympozií, napsala řadu brožur, vydaných orgány památkové péče apod., na objednávku pro Artii připravovala obsáhlou výpravnou publikaci o historismu, která nakonec však nebyla vydaná.

            Po změně režimu v 90. letech řadu let zastávala funkci předsedkyně Klubu kultury Syndikátu novinářů ČR, ale sama pro velkou zaneprázdněnost zejména množstvím práce v oblasti znalectví výtvarného umění neměla na svou vlastní tvůrčí práci čas. V porevolučních 90. letech bylo v znalectví výtvarného umění nepřeberné množství práce, dosud často naprosto zanedbané v nedokonalých evidencích sbírek státních úřadů a jinde.

             Nepřipravenost člověka umění a vědy na dravou společnost peněz, obchodu a mocenských zájmů s sebou brzy přinesla spousty neuvěřitelných zážitků a zkušeností – v podobě intrik, podvodů, fám a pomluv, jakýchsi konkurenčních bojů – s obrovskými dopady po všech stránkách. Tato zkušenost ve spojení i s dalšími tragédiemi v rodině nebo i vlastním nevratným výrazným zdravotním poškozením a v neposlední řadě obrovské rozčarování z absence orgánu nastolujícího spravedlnost se shovívavým úsměvem advokátů nad naivní představou spravedlnosti na tomto světě – vše vedlo k potřebě vyjádření tvůrčí formou – jak v oblasti malby v nekonečném cyklu obrazů „Bestie kolem“, tak v nekonečném cyklu detektivních příběhů z oblasti výtvarného umění „Zločiny mezi obrazy“.

            Cyklus „Zločiny mezi obrazy“ tvoří jednotlivé detektivní příběhy, které na sebe volně navazují, spojují je stejné postavy, zejména výrazně autobiografická hlavní hrdinka. Je v nich využita znalost oboru, výtvarných technologií apod., ale rovněž i vlastních sice negativních osobních zkušeností a zážitků, které jsou takto nakonec předáním čtenářům kladně zužitkovány, aby byli alespoň čtenáři včas varováni před nástrahami naší současné reality.

            Příběhy cyklu byly dosud publikovány pouze na internetu – jak na autorčiných stránkách, kde jsou i další informace – http://www.mariepospisilova.com, tak jeden příběh na svých stránkách uveřejnilo nakladatelství Motto. Osm prvních příběhů je nyní připraveno k tisku v nakladatelství OK – Olga Krylová.

            Autorka užívá též pseudonym Pansy, pak zejména v originálním spojeném tvaru Pansymarie, v grafické podobě stylizovaný květ macešky.