Vítejte na stránkách malířky a restaurátorky Andrey Pilařové

     

     

Obrazy výše zleva:

Chrám, značeno vlevo dole: Pilařová 91, kombinovaná technika a asambláž na plátně, 70x50 cm

Městská krajina, značeno vlevo dole: 96 Pilařová, kombinovaná technika a asambláž na plátně, 90x70 cm

Kometa, značeno vpravo nahoře: Pilařová 93, akryl na plátně, 55x70 cm

Pastýř a píseň, značeno vpravo nahoře: Pilařová 93, kombinovaná technika - akryl a asambláž na sololitu, 60x75 cm

Tušení blízkosti, značeno vlevo nahoře: Pilařová 94, kombinovaná technika a asambláž na sololitu, 60x70 cm

Nokturno, značeno vlevo nahoře: Pilařová 93, kombinovaná technika na sololitu, 72x50 cm

Kraj za obzorem, značeno vlevo dole: 93 Pilařová, kombinovaná technika a asambláž na plátně, 55x70 cm

Antická tragedie I, vlys, tuš a akryl na kartonu, 107x27 cm

Antická tragedie II, vlys, tuš a akryl na kartonu, 107x27 cm

Zátiší I, značeno vpravo nahoře: Pilařová 95, akryl na plátně, 40x50 cm

Zátiší II, značeno vpravo dole: Pilařová 95, akryl na plátně, 40x50 cm

Tvář za sklem, značeno vlevo nahoře: Pilařová 92, kombinovaná technika a asambláž na plátně, 35x25 cm

 

Andrea Pilařová se narodila v Praze jako dcera malíře Andreje Bělocvětova, dnes již uznávaného v celosvětovém měřítku a dál rozvíjí uměleckou tradici rodu se skotskými (rod Theakston) a ruskými kořeny, později usedlého v USA.

Malbu soukromě studovala u svého otce, jehož široce rozvětvená tvorba je jedním z jejích základních inspirativních zdrojů a byla to jistě ona, která ji přivedla k pokračování v otcových stopách. Poté studovala kombinaci oborů výtvarná výchova a český jazyk na pedagogickém směru Filosofické fakulty UK, kde k jejím učitelům patřil např. Zdeněk Sýkora.

V 70.a 80. letech se věnovala převážně pedagogické činnosti v Lidové škole umění, kde vyučovala kresbu, malbu a keramiku.

Od poloviny 80. let pak převážila orientace na volnou tvorbu , kterou následně prezentovala na řadě výstav. Od r.1986 do r. 1995 se představila na 19ti výstavách - jak společných tak i autorských - např. v galerii U sv. Martina, v galerii U Řečických, v Malovaném domě v Třebíči, v galerii Chagall v Ostravě, vystavovala i v zahraničí - v galerii MIRO v Berlíně, měla dvě výstavy ve Španělsku - v Barceloně a v Sitgesu a naposledy v německém Darmstadtu.

Dlouhá léta byla její díla zastoupena v prodejních galeriích Díla, odkud se velkou měrou dostala do zahraničních soukromých sbírek.

V r. 1996 obdržela Masarykovu cenu, udílenou Masarykovou universitou, za celoživotní dílo v oblasti výtvarného umění. V předchozím roce 1995 byla její signatura zařazena do publikace "Signatury českých a slovenských výtvarných umělců" (na s. 142), kterou připravil Petr Pavliňák ve Výtvarném centru Chagall v Ostravě.

V posledních letech se zabývá hlavně restaurováním, kde může dobře uplatnit svůj odpovědný přístup s dokonalým poznáním starých malířských technik a technologií a dále věnuje hodně času přípravě prezentace a dodatečného zhodnocení bohaté tvorby svého otce.

(bylo využito doprovodného textu PhDr. Marie Pospíšilové k výstavě v Darmstadtu v r. 1999)

 

Seznam výstav ( * označeny výstavy v zahraničí) :

 

1985 Praha ÚKDŽ

1987 Praha – Karlovka

1987 Praha OKD Praha 4

1988 Praha ÚKDŽ

* 1991 Barcelona (Ambit)

* 1991 Barcelona – Joan Prates

1992 Teplice – sv. Bartolomeus

1992 Praha – Artoteka

1993 Praha – Chodovská tvrz

1993 Praha – Profit klub

* 1993 Sitges – Barcelona (Romantic)

* 1993 Sitges – Barcelona (Santiago Rusignol)

* 1994 Berlin – Galerie MIRO

1994 Praha – Galerie u sv. Martina (Dílo ČFVU)

1994 Ostrava – Galerie Chagall

1994 Ostrava – Mail-Art Ostrava 94

1994 Snina – Výtvarný festival

1995 Praha – Golem klub (společná výstava)

1995–1997 účast na výstavách ve Výtvarném plenéru Snina, Malovaný dům Třebíč, Galerie U Řečických a v Mánesu v Praze, Galerie U Křižovníků v Praze

* 1999 Darmstadt – Deutsche Bank

 

Andrea Pilařová je dcerou Andreje Bělocvětova a jeho první ženy Stanislavy a je tím dítětem, které bylo oblíbeným námětem Bělocvětových obrazů v 50. a na počátku 60. let, než v polovině 60. let dceru na obrazech vystřídalo Bělocvětovo druhé dítě – syn Darius Bernard z druhého manželství s Magdou Bernardovou. Níže Bělocvětovovy podobizny chronologicky od r. 1950 do r. 1968 - od ženy Stanislavy, přes Andreu a Daria k druhé ženě Magdě:

 

Došlo k závažné chybě, která výrazně poškozuje Andreu Pilařovou zmatením údajů, když kolektiv Výtvarného centra Chagall si při práci na "Slovníku českých a slovenských výtvarných umělců" neověřil údaje a pouze si je domýšlel bez jakéhokoliv podkladu. Takže v XI. díle slovníku v r. 2003 byl na s. 189 otištěn zcela chybný zásadní údaj, týkající se malířčiných kořenů, když jako její otec byl uveden ilustrátor Radek Pilař. Je to tím víc zarážející, že několik let předtím v Galerii Chagall vystavovala. Andrea Pilařová se tak ocitla v nepříjemné situaci, když je často nucena svůj vztah k vlastnímu otci prokazovat, což jí značnou měrou ztěžuje práci na prezentaci jeho díla. Znalci malíře Andreje Bělocvětova a jeho tvorby však snadno identifikují výraznou shodu podoby s dětskými motivy z 50. - počátku 60. let a rovněž i s podobou vlastního tvůrce-otce.

Níže - vlevo vytištěný chybný text a vpravo opravený:

 

Kontakt na Andreu Pilařovou:

 

Andrej Bělocvětov, Ota Janeček, Emil Filla, Mikuláš Medek - produkce:

Literární postava - Leona Schwarzblumenová a Freda Weißunkrautová.

Daný dům - viz výzva a výše uvedená fota - po nezdaru s falzifikáty již před časem musel být prodán a ke svým nemovitostem v okolí jej přičlenila rodina Pučelíková. V současnosti zbývá v majetku v evidenci v KN bývalá hájenka v obci Hlavatce, část Vyhnanice čp.15. Uváděná trvalá bydliště jsou již neplatná, v jednom případě mnoho let.

     

     

TOPlist
Webmaster -