5400646

PhDr. Marie Pospíšilová - nejaktuálnější text biografického hesla v encyklopedii Who is who, vydávané ve Švýcarsku: