5400646

PhDr. Marie Pospíšilová

pseudonym: PANSYMARIE, pansymarie, do čtyřlístku stylizovaný květ macešky ve výtvarné tvorbě;

pozice a povolání: samostatná umělecká historička, malířka, spisovatelka;

název společnosti nebo organizace: činná samostatně při invaliditě třetího stupně v trvalém plném invalidním důchodu ;

soukromá adresa: 120 00 Praha 2, Moravská 1600/50, průběhem r. 2012 stěhování – 252 03 Řitka, dům PANSYMARIE, Zahradní 31 (?) – není ještě úředně určené číslo;

místo a datum narození: Praha, 07.11.1952;

rodiče: JUDr. Jaroslav a Marie, roz. Zubrová;

významní předci: Josef Zubr - významný podnikatel - obchodník s látkami v Praze 1, Na Perštýně 6 , kmotra matky-Marie Prokopová-Prokop a Čáp, pozdější Dům módy-tiší společníci (děd), Nina Gordon Mládková - baletka a baletní pedagožka (prateta);

vzdělání: od dětství umělecké vzdělání - výtvarné – zprvu matka - v předškol. věku a ve škole jako vedoucí výtv. kroužku, dále kurzy a lidová akademie - prof. Čech, Frant. Nedvěd a Jindř. Koukolský, dále hudební - klavír a zpěv, balet - u své pratety, 1968 Základní škola Gutova-matematická výběrová třída z Prahy 10, 1972 Gymnázium Říčany, 1978 FF UK Praha, obor dějiny umění a etnografie;

kariéra: 1972-82 praxe v Ústavu teorie a dějin umění ČSAV-brigád. smlouva,pom. věd. síla během studia a studij. pobyt po studiu, vedle toho 1981 tříměsíční studijní stáž v orientál. sbírce NG, 1982 z kádrových důvodů neprodloužena smlouva v ČSAV a odeslána: 1982-90 Kancelář prezidenta republiky, odbor.a ved.odbor.referent v oddělení památkové péče - správa uměleckých sbírek, od 1991 osamostatnění a práce doma, 1991 MS v Praze jmenována znalcem výtvarného umění – zpracovávala sbírky předních státních úřadů – 1994-1998 sbírky Úřadu vlády ČR – též na detaš. lokalitách v Kolodějích, Sezimově Ústí a Karlových Varech, 1992-1996 sbírky Ministerstva financí ČR, 1994-1996 Ministerstva vnitra ČR, práce pro kriminální policii, muzea a galerie, 1998 u MS uloženy originály 16ti znalec. deníků a navázáno ve znalec. práci s evidencí v katalogu sdružení IURIDICA jako znalec bez pověření soudem, 1995-99 výuka maturit.předmětu dějiny umění na Střední soukromé škole umění a managementu, 1998 přijala funkci umělecké ředitelky první internetové galerie u nás - Gallery 2000, přičemž iniciátoři projektu na ni přenesli veškerou ekonomickou tíži a 2001 projekt skončil ekonom. krachem s osob. poškozením, 2001-03 jako odpovědný zástupce v ANTIK nábytek, později externí spolupráce, od 2002 v plném invalid. důchodu a od 2007 v trvalém plném invalid.důchodu, při důchodu doma vedle znalectví hlavně malba a liter. tvorba, vlastní umělecká tvorba napříště základní;

zvláštní zásluhy: zpočátku se zabývala převážně historizmem 19. století, konkrétně historizujícími zámky – nejvíc Žleby a Sychrovem, k Sychrovu objevila podklady o autentické podobě zámeckých interiérů v 19. století, která byla pak realizována, během působení na Pražském hradě, kdy spravovala hradní sbírky, se zaměřila na historii budování hradní sbírky za T.G.Masaryka, na tvorbu Masarykových podobizen a odborně zkvalitnila evidenci sbírek, 1991-98 při soudně znalecké praxi určila a ocenila stovky uměleckých děl předních státních úřadů, kde tím mnohdy byla po revoluci založena odborná evidence uměleckých sbírek, 1998-2001 uměleckou ředitelkou první internetové galerie u nás – Gallery 2000, i nadále práce na využití internetu v oblasti prezentace výtvarného umění, kromě soukromých webů 2008 vytvořeny stránky Galerie Janů, od 1998 ve znalecké praxi s evidencí ve sdružení IURIDICA zejména hloubkový průzkum obrazů s vypracováním důkladných znaleckých posudků s doložením srovnávacího materiálu - vyhledáváno pro neobvyklou důkladnost, od 2000 znovu intenzivně výtvarná tvorba-malba, přerušená vytížením uměleckohist. prací – figurální náměty, symbolický význam, cykly – Kočičí mandaly, Pán a jeho pes, Bestie kolem, Boží mlýny, Kočky čarodějky, mezi nimiž vlastní novotvar- Kočkovily aj., ilustrace k vlastnímu beletr.cyklu Zločiny mezi obrazy, pseudonym Pansy a poté Pansymarie nebo v grafické podobě stylizovaný květ macešky ve tvaru čtyřlístku, od 2000 také beletristická literární tvorba – nekonečný cyklus Zločiny mezi obrazy – s autobiografickou hlavní hrdinkou – uměleckou historičkou a malířkou Rosemarií Maceškovou, která na základě svých specifických znalostí je schopna rozkrýt různé záhady, podvody a zločiny kolem obrazů a obchodu s nimi, přičemž naráží a střetává se s nejrůznějšími neduhy naší dnešní společnosti a systému, vycházející z autentických zážitků a zkušeností, na něž příběhy takto poukazují, beletristickou tvorbu si sama ilustruje;

publikační činnost: od přelomu 70. a 80. let bohatá publ. činnost v oboru historie umění - články o výstavách a výročích pro MF, řada průvodců zámeckými objekty a prodejních brožur - zejména o Žlebech, Hluboké, zámku Sychrov, řada brožur jako např. Vývoj sychrovských zámeckých interiérů 1988, Romantické zámecké interiéry 1986, články k tématu historizmu a romantizmu a k životnímu stylu v 19. století v časopisech Umění, Umění a řemesla, Výtvarná kultura, ve sbornících každoročních sympozií v Plzni, v 80. letech Artií objednaná obsáhlá reprezentativní publikace o historizmu byla napsaná, ale nakonec nevydaná; beletrie - soubor detektivních povídek ZLOČINY MEZI OBRAZY – v r.2009 v Nakladatelství JαM v Písku v publikaci Místo činu: Písek - spolu s povídkami jiných autorů uveřejněn jeden příběh, v únoru 2011 v nakladatelství NAVA knižní vydání prvního souboru povídek daného cyklu pod názvem ZLOČINY MEZI OBRAZY, se čtyřmi autorčinými ilustracemi, ostatní beletristická tvorba zatím na webu, především další povídky cyklu, v nichž od r. 2008 autobiografická hlavní hrdinka již přesídlila do Řitky, čímž je tato obec a její historie i předmětem povídek; dále připravována literatura faktu s autobiografickými dramatickými zážitky umělecké historicky zejména v období kolem „sametové revoluce“ a při sdílení domácnosti s nemocným schizofrenií – pod pracovním názvem „Jak jsem stát málem připravila o dva Cranachy“ a setkání s přežitky ženské podřízenosti a neschopnosti vlastního názoru – s pracovním názvem „Zeptám se Dmitrije“ ; nejnovější cíle - využití nového ateliéru v domě PANSYMARIE v Řitce k vlastní výtvarné a literární tvorbě jako v budoucnu stěžejním;

řády, vyznamenání, čestné funkce: polovina 90. let – Rytířský svatováclavský řád – za morální hodnoty udělený Zemskou stavovskou rodovou unií; 2006 ředitelem NPC policie ČR předán Pamětní list za účast v soutěži povídkou Samé závislosti z cyklu Zločiny mezi obrazy; v 90. letech řadu let předsedkyní Klubu kultury Syndikátu novinářů ČR;

členství v různých sdruženích, společenských organizacích: 90. léta – řadu let předsedkyně Klubu kultury Syndikátu novinářů ČR, v 90. letech členkou Unie výtvarných umělců, Asociace starožitníků, 2000-02 ze zdravot. důvodů a moment. finanč. nedostatečnosti mezi hospitalizacemi členství v předešlých ukončeno, dosud členkou Uměleckohistorické společnosti, Asociace autorů detektivní literatury AIEP a sdružení IURIDICA;

hobby: výtvarné umění, květiny, domácí zvířata, klasická detektivní literatura a její filmová ztvárnění;

jazykové znalosti: orientace v angličtině, němčině a francouzštině;

E-Mail: pansymarie@mariepospisilova.com;

Website: www.mariepospisilova.com; ■

Na který Váš úspěch jste nejvíce hrdá?

Již nikoliv na teoretickou práci jako dříve, nýbrž výlučně na vlastní tvůrčí uměleckou práci a její uznání – v podobě vydané knihy anebo prodaného obrazu a na jejich kladné kritiky.

Která žena (z historie nebo současnosti) je Vašim vzorem?

Vzorem jsou vesměs ženy, které se přes veškerou nedůvěru okolí v jejich možné samostatné tvůrčí prosazení staly ve svém oboru úspěšnými a uznávanými:

Beatrix Potter (1866-1943) – anglická spisovatelka a ilustrátorka,

Coco Chanel (1883-1971) – francouzská módní návrhářka,

Frida Kahlo (1907-1954) – mexická malířka,

Agatha Christie (1890-1976) – anglická spisovatelka,

Joanne Rowling (nar.1965) – anglická spisovatelka

Jaké je Vaše životní motto?

V jednom biografickém slovníku je publikováno mé motto ohledně vztahu člověka a přírody, popřípadě člověka a okolního světa: "Člověk je jen zanedbatelným zlomkem v obdivuhodné přírodě a jen svou nabubřelostí si lichotí, že je jejím vrcholem. Příroda se tomu shovívavě usmívá - a to i prostřednictvím jednotlivých živočichů. Ale občas dá lidstvu poznat jeho omyl a běda, kdyby se opravdu rozzlobila!" (vlastní vycítěný názor)

Vedle toho je však možné uvést motto ve vztahu ke spravedlnosti na tomto světě: „Boží mlýny melou velmi pomalu, ale přeci jen nakonec spolehlivě melou.“

Ohledně vztahu člověka k materiálním statkům: „Hmotný majetek je velmi relativní a pomíjivý, jeden den je a druhý den může být pryč, dle toho jej vnímejme a dle toho se k sobě chovejme.“

Ohledně lidské závisti, zášti a zlobě a z toho vyvěrajícím pomluvám a fámám mám oblíbený výrok Alberta Einsteina - volná citace: "Pomluva je hrozná, ale ještě horší je když není." Vystihl dokonale podstatu pomluv a fám, které vytvářejí a šíří ti méně inteligentní, méně nadaní, méně vzdělaní, méně schopní a méně pracovití o svých nedostižných vzorech. Tak bychom je měli přijímat a vnímat.

Kontakt také -

Základní stránky: http://www.mariepospisilova.com

   TOPlist