Vybrané obrazy na prodej

 

 

Aktuálně byla přerušena nabídka vybraných děl české moderny, podložených vždy řadou znaleckých posudků a materiálovými průzkumy. V součanosti není možné říct, zda v budoucnu bude majitel sbírky opět nabízet díla rovněž touto neaukční cestou.

Momentálně jsou tedy nabízena díla z jiných sbírek a vlastní obrazy.

Bližší informace můžete získat na

Ukázky z aktuální nabídky najdete v prezentaci Galerie ROSEMARIE:

Rozklikněte pozvánku: Od počátku března 2017 probíhá prezentace obrazů i s literaturou v Galerii MICHAEL, Rašínovo nábřeží 58, Praha 2.

Dne 1. března 2017 v 17 hodin se konala slavnostní vernisáž expozice děl současných umělců v Galerii MICHAEL. Galerie je umístěná v příjemném a dobře dostupném prostředí Rašínova nábřeží 383/58 v Praze 2 a tato expozice je vyloženě soustředěna na současné umění - především výtvarné, ale i literární a jsou zde plánované pravidelné Hovory o umění.

K umístění galerie - několik fotografií a mapka na podrobnějším webu, tam i více k prezentovaným výtvarným dílům a rovněž i k literatuře, vesměs související s výtvarným uměním - rozklikněte obrázky:

Pro bližší informace o této expozici a Hovorech o umění či v případě zájmu o účast na tomto programu se obraťte: nebo

  

Delší dobu byly nabízeny mimořádně kvalitní olejomalby Oty Janečka na plátně z mimořádné bohaté a kvalitní sbírky, To bylo již ukončeno vzhledem k neserioznímu jednání zprostředkujícího článku a zároveň daná kvalitní sbírka je zřejmě již vyčerpaná.

Občas se vyskytne Janečkův obraz z jiného zdroje.

Již mezitím prodané obrazy jsou postupně z této nabídky vypouštěny.

 

 

Dostala jsem odkaz, jak na You Tube je v rozhovoru o investicích do umění ukazován odkaz na mé stránky, jak upozorňuji na falzum, prodávané v pražské aukční síni, ostatně těch poukazovaných falz je víc:

A nyní onen odkaz na mé stránky:

  

  

........................................................

Aktuálně jsem dost rozčílená z toho, že už dříve zmiňované falzum, které jsem vrátila své známé, je nabízeno k aukčnímu prodeji a verifikované synem malíře - pro text rozklikněte obrázek:

K tomu dále:

http://www.mariepospisilova.com/Janecek.html

 

 

 

Obrazy přímo z pozůstalosti - z rodiny malíře Andreje Bělocvětova:

Z výstavy obrazů Andreje Bělocvětova v Rudolfinu v říjnu 2012.

Dne 28.6.2012 se konala vernisáž výstavy kreseb malíře Andreje Bělocvětova (1923-1997) na zámku Komorní Hrádek za účasti ministryně kultury.

Výstavu uvedla ministryně kultury, dále promluvil kurátor výstavy a po něm se svou řečí vystoupila dcera Andreje Bělocvětova z jeho prvního manželství - Andrea Pilařová, rozená Bělocvětová. Seznámila přítomné se zcela novými skutečnostmi, dosud nikdy nezmiňovanými, ba naopak potlačenými zcela chybnými interpretacemi - jednak ohledně malířova původu, že totiž nebyl synem ruských emigrantů, nýbrž původ jeho předků a skutečnosti, jak se ocitl právě v Praze, jsou mnohem složitější. Narodil se svým rodičům během jejich zahraniční cesty po Evropě, kdy mezi nimi došlo k rozkolu a do vlasti se vrátil pak sám otec, zatímco matka, světoznámá klavírní virtuózka, narozená v Argentíně jako dcera zpěváka carské opery a matky ze skotského šlechtického rodu, zůstala sama v Praze, kde se jí narodil syn. Skutečnost, že měla pouze argentínský pas, o nějž pak přišla, když se odmítla přihlásit k fašistické politice argentínské vlády, způsobila pak četné problémy i synovi - pro celý text rozklikněte vpravo nahoře foto s Andreou Pilařovou-Bělocvětovou na vernisáži anebo viz níže.

Avšak ukázalo se, že vše již pět let předtím detailně zpracoval ve své diplomní práci Josef Šrejma, s nímž však Andrea Pilařová se svým typickým přístupem odmítla spolupracovat - viz daná diplomní práce s mnoha údaji - níže uprostřed.

Dále na vernisáži promluvil prof. Vladimír Franz, který se s malířem intenzívně stýkal v posledních letech života a v současnosti se k Bělocvětovovi hlásí jako ke svému učiteli v oblasti malby. V jeho řeči zazněla řada osobních vzpomínek na malíře.

Přítomná ministryně kultury Mgr. Alena Hanáková vernisáž jen krátce uvedla, ale v soukromém rozhovoru s dcerou malíře sdělila, že je ráda, že dochází takto k prezentaci tvorby tak vynikajícího a významného tvůrce, jakým Andrej Bělocvětov byl a že skutečně by si zasloužil ještě větší a ucelenější prezentaci ve významnějších výstavních prostorách. Ministryně kultury tak potvrdila dceři malíře její dlouholeté snahy o dostatečnou prezentaci a docenění díla jejího otce.

Byla to však má poslední společná akce s dcerou malíře, neboť brzy nato se ukázalo, že během plných dvou posledních desetiletí našeho blízkého kontaktu již podruhé nevyužila či přímo zneužila své šance na přátelství a spolupráci, které byly z mé strany rázně přerušeny a nadále je udržován kontakt pouze s druhou rodinou malíře. Sama bez oficiálního vzdělání, pouze se statutem, že se narodila jako dcera malíře, nenese přirozeně žádnou zodpovědnost ani co se týká obrazů otce, natož pak jiného malíře, k čemuž jsem měla jako umělecká historička posloužit - s tím, že trvá déle, než lze pochopit, že nejbližší přítelkyně si takto počíná. Podstatu se lze dočíst v sepsaném příběhu o Leoně Schwarzblumenové.

 

 

Obrazy Andreje Bělocvětova (1923-1997) z rodinného vlastnictví - z pozůstalosti malíře:

Animace: Tyto obrazy z rodinného prostředí nejsou na prodej - jedná se o podobiznu, kde devítiletá dcera Andrea stojí vedle Josefa Sudka u okna v domě, kde byl na Újezdě slavný fotograf jejich sousedem a rodinným přítelem,potom podobizna téže dcery v jejích pěti a šesti letech. Dále pak je výstižná dobová podobizna druhé manželky z r. 1968. K prodeji viz obrazy dále. klikni pro zvětšení a ANIMACI !!!

Andrej Bělocvětov (8.10.1923-19.4.1997) - dílo, kterému se dodatečně dostává docenění - po posledních desetiletích života umělce, kdy nemohl vystavovat - dochází uznání řadou výstav, od prvních zlomkovitých až po stále zásadnější, mířící k souhrnné retrospektivní výstavě.

Řadu zahájila Výstava in memoriam - "katalog a odborná diskuze se snaží napravit skutečnost, že umělci se za jeho života nedostalo odpovídajícího ocenění" (Vlasta Čiháková-Noshiro, kurátorka Galerie kritiků), 15.9.-7.10.2006 v Galerii kritiků v paláci Adria v Praze;

22.11.2007-6.1.2008 následovala Malba ve stopách osudu v Galerii umění v Karlových Varech, uspořádaná s finanční podporou Ministerstva kultury ČR a byla to tedy hlavní výstava loňské zimní sezóny v Karlových Varech;

.

7.9.2008-31.10.2008 Andrej Bělocvětov - práce na papíru na Klenové;

16.10.2008-11.1.2009 Andrej Bělocvětov - Tvorba z let 1939-1997 - dosud nerozsáhlejší retrospektivní výstava ve výstavní síni Masné krámy v Plzni se stala jednou z hlavních výstav letošní zimní sezóny, kterou i svou osobní účastí při zahájení zaštítil ministr spravedlnosti. Výstavu připravil umělecký historik Dušan Brozman, který je také autorem katalogu a malířovy monografie, která byla vydána zároveň s plzeňskou výstavou. Nejobsáhlejší retrospektivní výstava v Praze je však zatím věcí budoudnosti, k ní je vše směřováno a se měla by se konat v některé z hlavních výstavních síní v Praze.

Námětově Bělocvětov čerpal ze svého osobního prostředí, které mu bylo nejbližší a denně jej obklopovalo - tj. z domova napřed první rodiny - zhruba od konce 40.let do počátku 60. let, kdy žil se Stanislavou, která se stala jeho první manželkou a s jejich společnou dcerou Andreou a poté s druhou manželkou - Magdou Bernardovou a jejich společným synem Dariem. Zobrazoval opakovaně členy rodiny, domácí prostředí, své pocity v životě s nimi a s okolím. Dále jej silně ovlivňovala literatura, díla světových klasiků.

Formálně začínal u realistických, cézanovsky mírně kubizujících tvarů, přes klasicismus zejména počátku 50. let, ovlivněný Pablem Picassem, přes surrealismus k okouzlení dílem Jacksona Pollocka od počátku 60. let - ať už plně abstraktními formami nebo pak zobrazivou tvorbou se surrealisticky podbarvenou tematikou.

Andrej Bělocvětov, Šeříkový Sudek, značeno vpravo dole šedou barvou: Bělocvětov 74, olej a email na sololitu, 63 x 45 cm - vlastní sololit, adjustováno v rámu, na zadní straně sololitu různá čísla a třikrát pozůstalostní razítko. Obraz Bělocvětov namaloval dva roky před Sudkovou smrtí, v době, když už spolu nebydleli v jednom domě, jak tomu bylo v 50. letech - v domě na Újezdě pod Petřínem, odkud nejspíš Sudek chodil na jaře na Petřín obdivovat vůni šeříků a tak ho měl malíř v paměti a zobrazil jej - ccelého prodchnutého šeříkovou vůní. Obraz je jednak krásnou ukázkou vývoje Blocvětovových Sudkových podobizen a zároveň i karikaturní zkratky, k níž se v podobiznách dobral právě v daném obedobí počátku 70. let. Obraz byl v roce 2013 zakoupen od malířova syna Daria, kdy byl na poslední chvíli zachráněn, protože již byl předán jako jistina proti nízké půjčce - způsob, jakým Darius Bernard po smrti své matky Magdy Bernardové přišel o většinu obrazů z pozůstalosti. Současná situace však vyžadovala, že nyní na jaře 2017 musel být prodán - obraz byl tedy prodán.

Andrej Bělocvětov: Velká parádnice, olej na kartonu, značeno vpravo dole šedou barvou: Bělocvětov, nyní adjustováno v paspartě, světlost 80 x 60 cm, v rámu - celek: 97 x 76 cm. Na zadní straně kartonu - kresba tužkou: Podobizna dívky, vpravo nahoře značeno: Bělocvětov 63, novou adjustací zadní strana zakryta - při adjustaci byla preferovaná přední strana s malbou Velké parádnice, což je jeden z významných námětů malíře. Na prvních dvou fotografiích je zachycen současný stav v adjustaci, na dalších dvou starších fotografiích je stav před adjustací - přední strana a zadní strana. Domnívám se, že kresba s datem 63 je starší a že daný karton Bělocvětov pro malbu použil tak o 10 let později. Tehdy v první polovině 70. let vznikaly tyto jeho karikaturně laděné podobizny, které dle mého názoru jsou z jeho tvorby nejzajímavější, jsou zcela jeho vlastní stylizací, kam se sám dobral, bez toho, aniž by se opíral o cizí vzor, jakým byl Pablo Picasso v jeho tvorbě 50. let či později Jackson Pollock od 60. let později. Kdyby to nebylo v dané chvíli třeba, nikdy bych tyto obrazy neprodávala - jako jsem právě již prodala i Šeříkového Sudka z r. 1974, který je typickou ukázkou této tvorby. K této Velké parádnici mám zvlášť silný vztah vzhledem k tomu, kdo je na obraze nepochybně zachycen - a to osoba, s níž jsem byla v blízkém osobním a pracovním kontaktu po mnoho let, než jsem zjistila, její egocentrismus je pro mne velmi nebezpečný a škodí mi. Ten je na obraze jasně zachycen. Je to dcera malíře z jeho prvního manželství, či spíš partnerství, protože manželství trvalo pouze krátkou dobu v rámci jednoho roku, dříve se nemohl ženit z důvodu absence potřebných dokladů kvůli původnímu argentinskému občanství matky, které pak odmítla prodloužit. Po formálním prvním sňatku se v témže roce malíř rozvedl a oženil s druhou partnerkou Magdou, s níž pak měl o 15 let mladší dítě - syna a v této rodině spokojeně dožil až do smrti. Dané obrazy jsou právě z majetku této druhé rodiny. Cena: 180.000,- Kč.

Andrej Bělocvětov, Rodina na výletě, značeno vpravo nahoře černou barvou: Bělocvětov 73, olej a email na sololitu, 32,5 x 70 cm, v dobovém bílém rámu, na zadní straně cedulka DÍLA, částečně přelepená další cedulkou s pořadovým číslem 20 z jakési výstavy, zezadu v levém horním rohu: 70 x 32,5 A.BĚLOCVĚTOV, černým fixem 8 v obdélníčku a červeně 42. Jedná se nejspíš o čísla z výstav. Obraz byl jedním z posledních obrazů, který zůstal z pozůstalosti u syna Daria. Na obraze je druhá malířova rodina - malíř s Magdou a synem Dariem, v současnosti Darius vypadá přesně jako tehdy otec na tomto obraze, včetně shodných gest. Cena: 80.000,- Kč.

Andrej Bělocvětov (1923-1997), Mateřství - Matka s dítětem, Magda s Dariem, druhá polovina 60. let, neznačeno, na zadní straně razítko pozůstalosti, jak bylo dáváno ve druhé malířově rodině právě Magdy a Daria, olej na kartonu, v paspartě a rámu, světlost pasparty - 35,2 x 25,5 cm, celek - 50 x,2 x 41 cm, mírně poškozené - přelomení kartonu, cena: 20.000,- Kč,

 

 

 

Drahoslav Šolta (narozený 1960) - zde exkluzivní nabídka ke koupi - obrazy přímo z ateliéru malíře:

 

 

Drahoslav Šolta: Česká krajina, akryl na plátně, 80 x 90 cm, na zadní straně razítka autora a jeho certifikát originality Drahoslav Šolta: Zátiší, akryl na plátně, 90 x 80 cm, na zadní straně razítka autora a jeho certifikát originality

 

Více informací, zejména biografické údaje - http://www.mariepospisilova.com/Solta.html

 

 

 

 

Aktualizovaná nabídka na eAntik:

 

 

Vybrané obrazy k prodeji je možné sledovat i na jednom z alb - na http://album.volny.cz/tabulari   obrazy - právě k prodeji - tam aktuální nabídka

Jakéholiv dotazy - na přesné ceny aj. -

Popř.další informace a další nabídky obrazů na http://www.mariepospisilova.com

 

Již od první poloviny či poloviny 80. let při průzkumu obrazů spolupracuji s ing.Bohumilem Štverákem, který tehdy zahájil provádění své originální radiologické expertízy pomocí rentgenofluorescenčních paprsků, určující se stoprocentní jistotou objektivní vědeckou metodou stáří veškerých vrstev díla, tj. včetně podkladu a popř. i lokalitu vzniku díla - bližší informace:

 

 

 

 

 

 

Marie Pospíšilová (Pansymarie)> - obrazy na http://www.mariepospisilova.com, kde bližší údaje, včetně textů ve čtyřech biografických slovnících - obrazy přímo z ateliéru, též na objednávku dle přání, rovněž i hyperrealisticky provedené podobizny lidí i zvířat.

 

 

Bližší údaje na dotaz -

 

 

 

 

 

Zdravotní a zdravotnické potřeby, kojící polštáře, monitory dechu - vše pro Vaše zdraví

 

 

 

 

TOPlist