Britishpedia - Biography

Biography:

Pospíšilová Marie

PhDr. Pseudonym: dříve Pansy, později hlavně Pansymarie; O: umělecká historička, publicistka, malířka, odborná poradkyně, kurátorka, spisovatelka; B: Praha, 07.11.1952; P: JUDr. Jaroslav a Marie; GrA: děd Josef Zubr, významný podnikatel, obchodník s látkami; prateta Nina Gordon Mládková, baletka a baletní pedagožka; matka se po malířství věnovala astronomii a poté jaderné fyzice, otec kriminalistice a potom bytovému právu; E: od dětství umělecké vzdělání, výtvarné kurzy a lidové akademie, prof. Čech, František Nedvěd a Jindřich Koukolský, dále hudební a baletní; 1968–1972 Gymnázium Říčany; 1973–1978 FF UK Praha, obor dějiny umění a etnografie; Ca: 1972–1982 praxe v Ústavu teorie a dějin umění ČSAV, zabývala se převážně historizmem 19. století; 1982–1990 Kancelář prezidenta republiky, oddělení památkové péče, správa uměleckých sbírek; spravovala obrazovou sbírku Pražského hradu, zabývala se historií zámku Sychrov, kde objevila podklady o autentické podobě zámeckých interiérů v 19. století; během působení na Pražském hradu se zaměřila na historii budování hradní sbírky za T. G. Masaryka, na tvorbu Masarykových podobizen; od 1991 OSVČ, 1991–1998 jako znalec jmenovaný Městským soudem v Praze určila a zaevidovala umělecké sbírky na řadě ministerstev a na Úřadu vlády, dále spolupracovala hlavně s kriminalisty; 1994–1998 pedagogická činnost na Střední soukromé škole umění a managementu, dějiny umění; 1998–2000 Internetová galerie Gallery 2000, umělecká ředitelka; nadále hloubkový průzkum obrazů s důkladnými znaleckými posudky, od 2000 znovu intenzivně výtvarná tvorba-malba, popř. kombinovaná s fotografií, přerušená uměleckohistorickou prací, figurální náměty, symbolický význam, cykly – Kočičí mandaly, Kočky čarodějky, Tarot, ilustrace k vlastní beletristické tvorbě, pseudonym dříve Pansy a poté Pansymarie nebo v grafické podobě stylizovaný květ macešky ve tvaru čtyřlístku, od 2000 beletristická literární tvorba; 2001–2003 odpovědný zástupce v ANTIK nábytek, později externí spolupráce; od 2002 v plném invalidním důchodu a od 2007 v trvalém plném invalidním důchodu, později důchodu III. stupně, při důchodu vedle znalectví hlavně vlastní výtvarná a literární tvorba; od 2016 Galerie Rosemarie v Řitce-majitelka, od 2017 Galerie Michael v Praze-kurátorka; WaCW: řada průvodců zámeckými objekty a prodejních brožur, zejména o Žlebech, Hluboké, zámku Sychrov; řada brožur jako např. Vývoj sychrovských zámeckých interiérů 1988, Romantické zámecké interiéry 1986; články k tématu historizmu a romantizmu a k životnímu stylu v 19. století v časopisech Umění, Umění a řemesla, Výtvarná kultura, ve sbornících každoročních sympozií v Plzni; detektivní tvorba, sama si ilustruje: jedna povídka uveřejněna 2009 v souboru Místo činu - Písek, vydaného nakladatelstvím J&M v Písku; 2011 cyklus povídek s názvem Zločiny mezi obrazy (Vražda výtvarníka, Vražda sběratele ad.); 2016 povídka uveřejněná v souboru Sherlock Holmes vítězný; Aw: 1996 Kříž sv. Václava, udělený ZSRU; 2006 ředitelem NPC policie ČR, Pamětní list za povídku Samé závislosti z cyklu Zločiny mezi obrazy; 2013 v rámci AIEP, Čestné uznání Společnosti Sherlocka Holmese, za povídku v souboru Sherlock Holmes vítězný; 2016 Účastnický list od ředitele NPC policie ČR za dvě povídky; Me: v 90. letech předsedkyně Klubu kultury Syndikátu novinářů ČR; dříve také: Asociace starožitníků, Unie výtvarných umělců; dosud: Uměleckohistorická společnost; Světová asociace autorů detektivní literatury AIEP; LS: francouzsky, německy, anglicky, arabské písmo (pasivně); H: výtvarné umění, květiny, domácí zvířata, klasická detektivní literatura; Web: www.mariepospisilova.com; aliasy: www.rosemarie.cz a www.pansymarie.com

Podle indexu Oxford Encyclopedia jsme zařadili Váš životopis do oblasti: Arts, Culture and Museums

 

Kontakt také -