Andrej Bělocvětov

 

Ke konci stránek mimořádná časově omezená nabídka obrazů k prodeji. Obrazy jsou uvedeny s cenami, které však mohou být v přímém jednání upraveny dohodou.

 

Obrazy Andreje Bělocvětova (8.10.1923-19.4.1997) z rodinného vlastnictví - z pozůstalosti malíře:

 

Animace:

klikni pro zvětšení a ANIMACI

 

Tyto obrazy z rodinného prostředí nejsou na prodej - jedná se o podobiznu, kde devítiletá dcera Andrea stojí vedle Josefa Sudka u okna v domě, kde byl na Újezdě slavný fotograf jejich sousedem a rodinným přítelem,potom podobizna téže dcery v jejích pěti a šesti letech. Dále pak je výstižná dobová podobizna druhé manželky z r. 1968, vedle animovaná a nakonec animovaná podobizna syna Daria, syna Andreje Bělocvětova a druhé manželky-Magdy.

Řadu zahájila Výstava in memoriam - "katalog a odborná diskuze se snaží napravit skutečnost, že umělci se za jeho života nedostalo odpovídajícího ocenění" (Vlasta Čiháková-Noshiro, kurátorka Galerie kritiků), 15.9.-7.10.2006 v Galerii kritiků v paláci Adria v Praze;

22.11.2007-6.1.2008 následovala Malba ve stopách osudu v Galerii umění v Karlových Varech, uspořádaná s finanční podporou Ministerstva kultury ČR a byla to tedy hlavní výstava loňské zimní sezóny v Karlových Varech;

7.9.2008-31.10.2008 Andrej Bělocvětov - práce na papíru na Klenové;

16.10.2008-11.1.2009 Andrej Bělocvětov - Tvorba z let 1939-1997 - dosud nerozsáhlejší retrospektivní výstava ve výstavní síni Masné krámy v Plzni se stala jednou z hlavních výstav letošní zimní sezóny, kterou i svou osobní účastí při zahájení zaštítil ministr spravedlnosti. Výstavu připravil umělecký historik Dušan Brozman, který je také autorem katalogu a malířovy monografie, které byly k výstavě připraveny. Vyvrcholením by však měla být nejobsáhlejší retrospektivní výstava, k níž je vše směřováno a která by se měla konat v některé z hlavních výstavních síní v Praze.

Námětově Bělocvětov čerpal ze svého osobního prostředí, které mu bylo nejbližší a denně jej obklopovalo - tj. z domova napřed první rodiny - zhruba od konce 40.let do počátku 60. let, kdy žil se Stanislavou, která se stala jeho první manželkou a s jejich společnou dcerou Andreou a poté s druhou manželkou - Magdou Bernardovou a jejich společným synem Dariem. Zobrazoval opakovaně členy rodiny, domácí prostředí, své pocity v životě s nimi a s okolím. Dále čerpal hodně z literatury, děl světových klasiků.

Formálně začínal u realistických, cézanovsky mírně kubizujících tvarů, přes klasicismus zejména počátku 50. let, ovlivněný Pablem Picassem, přes surrealismus k okouzlení dílem Jacksona Pollocka od počátku 60. let - ať už plně abstraktními formami nebo pak zobrazivou tvorbou se surrealisticky podbarvenou tematikou.

ANIMACE OBRAZů: http://www.mariepospisilova.com/animace_obrazu.html

Z výstavy obrazů Andreje Bělocvětova v Rudolfinu v říjnu 2012.

Dne 28.6.2012 se konala vernisáž výstavy kreseb malíře Andreje Bělocvětova (1923-1997) na zámku Komorní Hrádek za účasti ministryně kultury.

Výstavu uvedla ministryně kultury, dále promluvil kurátor výstavy a po něm se svou řečí vystoupila dcera Andreje Bělocvětova z jeho prvního manželství - Andrea Pilařová, rozená Bělocvětová. Seznámila přítomné se zcela novými skutečnostmi, dosud nikdy nezmiňovanými, ba naopak potlačenými zcela chybnými interpretacemi - jednak ohledně malířova původu, že totiž nebyl synem ruských emigrantů, nýbrž původ jeho předků a skutečnosti, jak se ocitl právě v Praze, jsou mnohem složitější. Narodil se svým rodičům během jejich zahraniční cesty po Evropě, kdy mezi nimi došlo k rozkolu a do vlasti se vrátil pak sám otec, zatímco matka, světoznámá klavírní virtuózka, narozená v Argentíně jako dcera zpěváka carské opery a matky ze skotského šlechtického rodu, zůstala sama v Praze, kde se jí narodil syn. Skutečnost, že měla pouze argentínský pas, o nějž pak přišla, když se odmítla přihlásit k fašistické politice argentínské vlády, způsobila pak četné problémy i synovi - pro celý text rozklikněte vpravo nahoře foto s Andreou Pilařovou-Bělocvětovou na vernisáži anebo viz níže.

Avšak ukázalo se, že vše již pět let předtím detailně zpracoval ve své diplomní práci Josef Šrejma, s nímž však Andrea Pilařová se svým typickým přístupem odmítla spolupracovat - viz daná diplomní práce s mnoha údaji - níže uprostřed.

Dále na vernisáži promluvil prof. Vladimír Franz, který se s malířem intenzívně stýkal v posledních letech života a v současnosti se k Bělocvětovovi hlásí jako ke svému učiteli v oblasti malby. V jeho řeči zazněla řada osobních vzpomínek na malíře.

Přítomná ministryně kultury Mgr. Alena Hanáková vernisáž jen krátce uvedla, ale v soukromém rozhovoru s dcerou malíře sdělila, že je ráda, že dochází takto k prezentaci tvorby tak vynikajícího a významného tvůrce, jakým Andrej Bělocvětov byl a že skutečně by si zasloužil ještě větší a ucelenější prezentaci ve významnějších výstavních prostorách. Ministryně kultury tak potvrdila dceři malíře její dlouholeté snahy o dostatečnou prezentaci a docenění díla jejího otce.

Byla to však má poslední společná akce s dcerou malíře, neboť brzy nato se ukázalo, že během plných dvou posledních desetiletí našeho blízkého kontaktu již podruhé nevyužila či přímo zneužila své šance na přátelství a spolupráci, které byly z mé strany rázně přerušeny a nadále je udržován kontakt pouze s druhou rodinou malíře.

Další informace také na stránkách: http://www.mariepospisilova.com/Vybrané_obrazy.html

 

Vzhledem k mnohaletému blízkému kontaktu s potomky malíře jsou k dispozici obrazy z pozůstalosti - jak v galerii v Poděbradech, kde není vůbec zájem zveřejňovat tyto obrazy, tak i v galerii ROSEMARIE v Řitce, obrazy však nejsou primárně k prodeji:

Poslední obraz byl galerií ROSEMARIE zapůjčený v galerii v Poděbradech a poté vyměněný za tři jiné obrazy.

 

Andrej Bělocvětov, Šeříkový Sudek, značeno vpravo dole šedou barvou: Bělocvětov 74, olej a email na sololitu, 63 x 45 cm - vlastní sololit, adjustováno v rámu, na zadní straně sololitu různá čísla a třikrát pozůstalostní razítko. Obraz Bělocvětov namaloval dva roky před sudkovou smrtí, v době, když už spolu nebydleli v jednom domě, jak tomu bylo v 50. letech - v domě na Újezdě pod Petřínem, odkud nejspíš Sudek chodil na jaře na Petřín obdivovat vůni šeříků a tak ho měl malíř v paměti a zobrazil jej - ccelého prodchnutého šeříkovou vůní. Obraz je jednak krásnou ukázkou vývoje Blocvětovových Sudkových podobizen a zároveň i karikaturní zkratky, k níž se v podobiznách dobral právě v daném obedobí počátku 70. let. Obraz byl v roce 2013 zakoupen od malířova syna Daria, kdy byl na poslední chvíli zachráněn, protože již byl předán jako jistina proti nízké půjčce - způsob, jakým Darius Bernard po smrti své matky Magdy Bernardové přišel o většinu obrazů z pozůstalosti. Současná situace však vyžadovala, že nyní na jaře 2017 musel být prodán - obraz byl tedy prodán.

Marie Pospíšilová, Šeříkový Sudek - kopie, v některých detailech volnější, rozměrnější a na lepším materiálu. Bělocvětov pouze v 50. letech maloval na rozměrná plátna, která mu tehdy posílal anglický sponzor, jindy se musel spokojit s podřadnějším materiálem. Akryl na plátně, 85 x 60 cm, vlastní malba je neznačena, na zadní straně plátna je cedulka s razítkem autorky. Cena: 20.000,- Kč.

Stejně jako byl výše uvedený originální obraz Šeříkového Sudka od A.Bělocvětova jen v momentální situaci prodán, tak i nabídka následujícího obrazu je časově omezená, pokud již nebude nutné obraz prodávat, nebude nabízen k prodeji - u obrazů jsou ceny, ale v přímém prodeji je možné je upravit dohodou:

Andrej Bělocvětov: Velká parádnice, olej na kartonu, značeno vpravo dole šedou barvou: Bělocvětov, nyní adjustováno v paspartě, světlost 80 x 60 cm, v rámu - celek: 97 x 76 cm. Na zadní straně kartonu - kresba tužkou: Podobizna dívky, vpravo nahoře značeno: Bělocvětov 63, novou adjustací zadní strana zakryta - při adjustaci byla preferovaná přední strana s malbou Velké parádnice, což je jeden z významných námětů malíře. Na prvních dvou fotografiích je zachycen současný stav v adjustaci, na dalších dvou starších fotografiích je stav před adjustací - přední strana a zadní strana. Domnívám se, že kresba s datem 63 je starší a že daný karton Bělocvětov pro malbu použil tak o 10 let později. Tehdy v první polovině 70. let vznikaly tyto jeho karikaturně laděné podobizny, které dle mého názoru jsou z jeho tvorby nejzajímavější, jsou zcela jeho vlastní stylizací, kam se sám dobral, bez toho, aniž by se opíral o cizí vzor, jakým byl Pablo Picasso v jeho tvorbě 50. let či později Jackson Pollock od 60. let později. Kdyby to nebylo v dané chvíli třeba, nikdy bych tyto obrazy neprodávala - jako jsem právě již prodala i Šeříkového Sudka z r. 1974, který je typickou ukázkou této tvorby. K této Velké parádnici mám zvlášť silný vztah vzhledem k tomu, kdo je na obraze nepochybně zachycen - a to osoba, s níž jsem byla v blízkém osobním a pracovním kontaktu po mnoho let, než jsem zjistila, její egocentrismus je pro mne velmi nebezpečný a škodí mi. Ten je na obraze jasně zachycen. Je to dcera malíře z jeho prvního manželství, či spíš partnerství, protože manželství trvalo pouze krátkou dobu v rámci jednoho roku, dříve se nemohl ženit z důvodu absence potřebných dokladů kvůli původnímu argentinskému občanství matky, které pak odmítla prodloužit. Po formálním prvním sňatku se v témže roce malíř rozvedl a oženil s druhou partnerkou Magdou, s níž pak měl o 15 let mladší dítě - syna a v této rodině spokojeně dožil až do smrti. Dané obrazy jsou právě z majetku této druhé rodiny. Cena: 180.000,- Kč.

Andrej Bělocvětov, Rodina na výletě, značeno vpravo nahoře černou barvou: Bělocvětov 73, olej a email na sololitu, 32,5 x 70 cm, v dobovém bílém rámu, na zadní straně cedulka DÍLA, částečně přelepená další cedulkou s pořadovým číslem 20 z jakési výstavy, zezadu v levém horním rohu: 70 x 32,5 A.BĚLOCVĚTOV, černým fixem 8 v obdélníčku a červeně 42. Jedná se nejspíš o čísla z výstav. Obraz byl jedním z posledních obrazů, který zůstal z pozůstalosti u syna Daria. Na obraze je druhá malířova rodina - malíř s Magdou a synem Dariem, v současnosti Darius vypadá přesně jako tehdy otec na tomto obraze, včetně shodných gest. Cena: 80.000,- Kč.

Andrej Bělocvětov (1923-1997), Mateřství - Matka s dítětem, Magda s Dariem, druhá polovina 60. let, neznačeno, na zadní straně razítko pozůstalosti, jak bylo dáváno ve druhé malířově rodině právě Magdy a Daria, olej na kartonu, v paspartě a rámu, světlost pasparty - 35,2 x 25,5 cm, celek - 50 x,2 x 41 cm, mírně poškozené - přelomení kartonu, cena: 20.000,- Kč.

Andrej Bělocvětov, Podobizna muže v silných brýlích, značeno vpravo nahoře: Bělocvětov 72, olej a email na sololitu, 68 x 50,5 cm, v bílém lištovém rámu, na zadní straně sololitu vpravo nahoře jsou napsaná dvě čísla: 33 a 39, cena: 65.000,- Kč. Obraz byl prodán.

Andrej Bělocvětov, Podobizna muže - básníka, značeno vlevo nahoře: Bělocvětov 71, olej a email na podklady upraveném a zpevněném papíru - typická malířova úprava při nedostatku jiného materiálu, 60 x 43 cm, adjustováno v rámu, cena: 65.000,- Kč.

Aktualizovaná nabídka na eAntik:

 

Kontakt také -

 

TOPlist